Vælg en side

Lidt om ubemandede idrætsanlæg
Det er næppe forbigået ret mange, at Københavns Kommune har store problemer med mange af de tiltag, der er møntet på idrætsdrift og facilitetsbrug. Problemer med bl.a. at opretholde et anstændigt brugerniveau i en del af de haller, som politikerne i kommunen, af sparehensyn, har fjernet det daglige personale fra.

Problemerne er massive, med hærværk og høj grad af utryghed for de brugere, der er henvist til at bruge de ubemandede faciliteter. Der er ekstrem nedslidning på faciliteterne, som er samlingssted for en type unge, der ingen som helst respekt har for hverken værdier eller andre mennesker, hører jeg fra folk i miljøet omkring fx idrætsfaciliteterne i Brønshøj-området.

Endnu engang har Københavns Kommune altså, med stor flid, undladt at inddrage brugerne i nogen som helst del af beslutningsprocesserne og er, i deres jagt på at spare penge, i gang med at ødelægge et helt idrætskulturelt fundament, ved ukritisk at gennemtrumfe den ualmindeligt dårlige idé det er, at lade faciliteter være generelt ubemandede.

I FIU er vi glade for, at vi altid inddrager vores brugere maksimalt i beslutningsprocesserne og vi er også rigtigt glade for og stolte af de politikere i kommunen, der anerkender, at FIU er den naturlige og ansvarlige løsning på drift af kommunens idrætsanlæg, med tilliden til og trygheden for brugerne, i højsædet. Samtidig er vi ikke bange for, at lade vores brugere få adgang til hallerne i ydertiderne, via elektronisk adgangskontrol, uden bemanding. Fordi vi kan og fordi tilliden til vores foreninger og tilliden til at de kan tage ansvar, er etableret gennem mange, mange år. Dialog, inddragelse og gensidig respekt, er nøgleordene, når man afprøver og efterfølgende etablerer nye tiltag, på rejsen mod endnu bedre udnyttelse af vores fælles faciliteter.

Lidt om bookingsystemer
Også her har der været topstyring så det vil noget i Københavns Kommune. Først efter at have vedtaget og implementeret et bookingsystem, som sædvanligt uden ordentlig og anstændig brugerinddragelse, prøver man nu at forklare sig fra kommunens side. Man undskylder alle fejlene og man prøver på bagkant at argumentere for bookingsystemets fortræffeligheder.

I FIU har vi og kommunen fra første færd forsøgt at inddrage brugerne i valget af nyt bookingsystem. Vi har også løbende forklaret om systemet, forklaret om kravene til de kommende brugere og om hvad brugerne i øvrigt kunne forvente, ud fra de ideer og ønsker brugerne indledningsvis har stillet til et nyt system.

Jeg er ret sikker på, at systemerne og ideen med og bag systemerne er ens i vores to kommuner. Men at nå et mål i fællesskab med brugerne, er noget nemmere at kommunikere, end at prøve at nå et mål via diktater, uden brugerinvolvering. Utroligt at Københavns Kommune nægter at tage ved lære. Vel nærmest arrogant.

Lidt om svømmehaller
Så lukker vi den gamle dame ned – Damsøbadet, hvor betonen i karret op på gangarealerne har holdt siden 1939, hvor den tyske besættelsesmagt færdiggjorde byggeriet af Damsøbadet. De kunne fand’me blande beton dengang. Nu skal dele af de tekniske installationer udskiftes. Dertil kommer der en del betonrenovering i karret, der kommer nye fliser på arealerne og i karret, naturligvis og omklædningsfaciliteter m.v. bliver opgraderet. Derfor er badet lukket de kommende 7-8 måneder. Og stort set samtidig med at vi lukker Damsøbadet op igen, lukker kommunen Frederiksberg Svømmehal ned for renovering i stor og lovpligtig skala. Her tager det tæt på et år, før der lukkes op igen. Så svømmesporten og den samlede kapacitet er under pres de næste 18 måneder. Men vi ved jo af erfaring, at det skal gøre en smule ondt, før det bliver godt igen. Vi forsøger efter bedste evne at hjælpe svømmeklubberne i perioden. Måske vi kan finde lidt ekstra svømmetid i Flintholm Svømmehal, som jo overgår til kommunen samtidig med, at Frederiksberg Svømmehal lukkes ned.

Lidt om Frederiksberg Hospital
I FIU har vi været på adskillige vandringer på hospitalets område, både officielle og mere uofficielle. Vi har allerede nu nogle ideer til midlertidig brug på arealerne, som vi spiller ind til det udvalg, der politisk beskæftiger sig med områdets udvikling.

Men, men – da kommunen ikke engang er blevet enige med Regionen om den pekuniære (smukt ord) del af overdragelsen af området, så varer lidt længere end blot til i morgen, før vi kan arbejde målrettet på at få etableret nogle af de idrætslige ideer til området. Jeg vil her i bloggen prøve at holde alle jer læsere opdateret på udviklingen for området.

Vi læses ved / MC