Vælg en side

I FIU har vi tradition for en bred og fordomsfri dialog med vores foreninger. Gennem årene har det derfor også været FIU’s mål, at vi i vores forskellige udvalg skal kunne afspejle vores medlemsforeninger og dermed bidrage til hele tiden at opdatere fundamentet af erfaring og kompetence i udvalgene.
Konkret ønsker vi også en kønsmæssig afspejling hvorfor vi er på udkig efter kvinder, som vil bidrage til den fortsatte styring af FIU og udvikling af rammerne for idrætten på Frederiksberg.
Vi håber at kunne udvide bestyrelsen med op til 2 kvinder, der i første omgang påtænkes udpeget som associerede medlemmer af bestyrelsen, på FIU’s kommende repræsentantskabsmøde den 21. marts 2024. Måske var dette noget for DIG?

Det er FIU’s bestyrelse, der har det overordnede ansvar for ledelsen af FIU. FIU’s bestyrelse behandler en lang række sager i relation til rammerne for foreningerne på FIU’s idrætsanlæg, herunder i samspil med andre af FIU’s udvalg, at træffe beslutninger om anlægsprioriteringer omkring idrætsfaciliteterne. Samtidig er bestyrelsen direkte ansvarlig for FIU’s overordnede idrætspolitiske arbejde, med varetagelse af idrætsforeningernes interesser overfor bl.a. Frederiksberg kommune. På et mere lavpraktisk plan er det også bestyrelsen, der behandler ansøgninger fra foreninger om optagelse i FIU, ansøgninger om tilskud fra FIU’s rejselegat m.m.
Som medlem af FIU’s bestyrelse er det vigtigt, at du kan hæve dig op i helikopterperspektiv, overordnet helt se bort fra din egen forenings behov, men derimod kan se behovet for, at arbejde for bedre vilkår for alle idrætsgrene og udøvere på Frederiksberg.

Du vil komme ind i FIU’s maskinrum og gennem din involvering være med til at træffe vigtige beslutninger på vegne af de 22.000 medlemmer og mange frivillige trænere og ledere i FIU’s 59 medlemsforeninger. Bestyrelsen afholder ca. 10 møder om året. Som del af bestyrelsen vil du også blive tilknyttet en eller to brugergrupper, hvor du vil deltage på deres møder som brobygger mellem den daglige specifikke brug på et anlæg og det brede perspektiv i forhold til FIU’s bestyrelse

Det er din lokale forening, der skal bakke op om dit kandidatur. Dvs. du som minimum skal være medlem af en af FIU’s medlemsforeninger. Ifølge FIU’s forretningsordner må du kun være medlem af ét idrætsfagligt FIU organ, du kan dermed fx ikke sidde i både i håndboldudvalget og i bestyrelsen.

Har du spørgsmål eller har du interesse i at blive en del af FIU’s bestyrelse, er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 53836864 eller stjanner@youmail.dk

Med mange venlige hilsner
Michael Christiansen
Formand for FIU’s Bestyrelse