Vælg en side

FIU har i samspil med brugergruppen for Nandrupsvej Idrætsanlæg igennem flere år arbejdet på en plan for udvikling af anlægget. Dette med udgangspunkt i klubbernes ønsker, om bl.a. en nødvendig opgradering af klubbygningen samt mulighederne for at skabe rammer for endnu mere idræt på anlægget. Frederiksberg kommune har i budgetaftalen for 2021 givet deres opbakning til dette projekt, hvor der dog med FIU som ankermand skal skaffes fondsfinansiering, hvis den ambitiøse plan skal føres ud i livet.

FIU har derfor iværksat en anden etape af udviklingsprojektet, hvor vi involverer naboer og andre brugere af Nandrupsvej Idrætsanlæg, med ambition om at udvikle en attraktivt by-oase, med idrætten som det primære samlingspunkt. Dette udviklingsarbejde vil pågå henover vinteren, så vi kan præsentere en færdig plan for udvikling af dette enestående anlæg, der forhåbentlig kan opnå den nødvendige støtte fra fonde, der kan se potentialet i et projekt, som på mange fronter vil bidrage til det tætbefolkede område.