Aldrig har vi været så bevidste om hvordan affald potentielt kan ødelægge vores klode, hvis det ikke håndteres korrekt. Til gengæld kan affald være en ressource, hvis det sorteres og håndteres på den rigtige måde.

I FIU synes vi, at det giver særdeles god mening, at vi prøver at gøre vores til, at alt det affald, der bliver genereret på vores anlæg, så vidt muligt kan genanvendes. Derfor vil vi i løbet af de næste par måneder indføre affaldssortering på vores anlæg.  Vi vil i vores sortering arbejde med 4 kategorier, som er valg ud fra vores erfaring med, hvad vores brugere typisk smider i skraldespandene:

·         Metal

·         Papir

·         Plastik

·         Restaffald

Affaldssorteringen vil først blive implementeret i Kedelhallen, Mariendalshallen og Bülowsvejhallen. Når vi har gjort os erfaringer og set, hvordan brugerne tager imod tiltaget og vi får pejlet os ind på den mest optimale måde, at få sorteringen ind under huden på vores brugere, breder vi det ud til vores resterende anlæg.

Rent visuelt vil brugerne således opleve flere affaldsspande, på vores anlæg, og disse vil blive mærket med forklarende piktogrammer, så tvivl om hvilken spand man skal forsøge at ramme forhåbentlig bliver udryddet. Vi vil rent kommunikativt også supplere med kampagner på Facebook og plakater på de enkelte anlæg, for at gøre brugerne opmærksomme på det nye affaldssorteringssystem.

Vi håber, at I alle vil tage godt imod det. Fordi det god fornuft og giver rigtig god mening.

På forhånd tak J