Idrætsudvalget (IU) har i en periode leget med tanken om at udvide udvalget med et ekstra medlem, og dermed byde nye kræfter, tanker, visioner og indspark fra et nyt engageret medlem velkommen.

Derfor er det besluttet, at, på prøvebasis, at tilknytte et ekstra medlem til udvalget, der i dag tæller 4 medlemmer. Prøveperioden er på 12 mdr, og det tilknyttede medlem vil indgå på samme vilkår som de andre faste medlemmer.

Som medlem af IU er du med til at udstikke retningslinjer for FIUs samarbejde med foreningerne. IU er omdrejningspunktet for prioritering af alle større ønsker og forslag til forbedring af byens idrætsfaciliteter. Derudover er IU i samarbejde med FIUs Idrætskonsulent ansvarlig for at udarbejde de nærmere rammer og regler, der danner baggrund for fordelingen af træningstider, ligesom udvalget også fastsætter den procedure, der skal følges,indtil den endelige fordeling er foretaget. Alle medlemmer bidrager aktivt med input får derved lagt den mest optimale kurs for IUs arbejde.

Det praktiske

Idrætsudvalget mødes ca. 5 gange årligt og dertil kommerden løse kontakt mellem møderne. Arbejdet er frivilligt. Hvis du er interesseret i at høre mere, har spørgsmål eller hvis du gerne vil melde dig som kandidat til posten, så kontakt fungerende IUformand MichaelChristiansen.