Vælg en side

Frederiksberg Kommune har i skoleårene 2021-2022 og 2022-2023 valgt at prioritere ressourcer til øget samarbejde mellem SFO/klubber i kommunen og idrætsforeningerne på Frederiksberg.

FIU har været sparringspartner i processen og vi ser på børnenes vegne positivt på, at bevægelse i løbet af skoledagen opprioriteres, og særligt at dette sker i samarbejde med FIU og jer foreninger.

Initiativet – oprindeligt benævnt Playmakerprojektet – går i store træk ud på at få idrætsforløb ud til institutionerne, for at give børnene mulighed for at prøve og deltage i forskellige idrætter i trygge rammer. Derudover vil instruktører fra jeres foreninger være i stand til at imødekomme børnene forskellige evner ved at skalere undervisningen, så alle kan være med og have det sjovt, samtidig med de får bevæget sig.

Målsætningen er, at hver institution gennemfører 4 idrætsforløb per skoleår med start i september 2021. Èt forløb vil typisk være 4 gange á 1 time fordelt over fire sammenhængende uger. Forløbene kan finde sted enten på institutionens område eller i en idrætsfacilitet. Det er vigtigt, at det er samme instruktør, der er til stede hver gang, da det vil forbedre chancerne for at skabe gode relationer til børnene. Det er en fordel, hvis pågældende instruktør forestår træningen i foreningen, når/hvis I inviterer til prøvetræning, med det formål, at nogle af dem melder sig ind i jeres forening efter forløbet.

Som forening vil dét at lave idrætsforløb i SFOer og klubber være en god rekrutteringsplatform, hvis I gerne vil øge antallet af medlemmer i målgruppen 3.-6. klassetrin. Derudover bidrager I til udvikling af jeres instruktører, pædagogernes idrætsfaglige evner samt til børnenes lyst til at ville og kunne bevæge sig.

FIU har ansat Christian Jansen, hvis opgave bliver at være ”playmaker” for de kommende to skoleår, og derved facilitere ca. 300 idrætsforløb per skoleår. Christian vil sammen med Karina Ildor Jacobsgaard være bindeled mellem institutionerne og foreninger, for at sikre de bedst mulige forløb til gavn for både børn og foreninger.

I den fælles playmakerrolle vil vi varetage en stor del af arbejdet med at planlægge forløbene, herunder:

  • Kontakt til institutionerne, herunder booking af faciliteter, planlægning af dag/tid, koordinering med ansvarlig pædagog
  • Kontakt til og præcis koordinering med foreningens udvalgte instruktører
  • Ansættelsesforhold og lønudbetaling til instruktører ved behov
  • Markedsføring af en bred vifte af idrætstilbud overfor institutionerne
  • Indkøb af udstyr, hvis nødvendigt


Vil din forening gerne gennemføre idrætsforløb på SFOer/klubber i de næste to skoleår, så skal vi høre fra jer senest den 1. juni 2021.
I bedes besvare denne mail med følgende oplysninger:

  • Kontaktoplysninger på leder i foreningen
  • Kontaktoplysninger på relevante instruktører

Hvis I har spørgsmål eller brug for sparring og input, er I altid velkomne til at skrive eller ringe:
Christian Jansen, christian@fiu-frederiksberg.dk, 5366 2700
Karina Ildor Jacobsgaard, karina@fiu-frederiksberg.dk, 2237 4229

Læs også om projektet her: Idræt på Tværs