Vælg en side

FIUs bestyrelse mødtes traditionen tro med kultur og fritidsudvalget til et årligt møde sidst i august, hvor der vendtes en bred vifte af emner og spørgsmål, som alle kredsede omkring den fælles udfordring med at skabe grundlag for endnu mere god motion og idræt på Frederiksberg.

Mødet er en rigtig fin anledning til at komme ud over e-mail kommunikations-niveauet og se hinanden ordenligt i øjnene, samtidig med at der gives rum til at bevæge sig lidt op i helikopter-perspektivet og se potentielle udfordringer, forestående opgaver, og evaluering på afsluttede projekter i et bredere lys end den daglige drift lige altid tillader.

Politikerne udtrykte på flere områder ros til idrætsforeningerne og FIU for de fine resultater vi har opnået, som samlet har skabt grundlag for foreningernes medlemsfremgang. For fremgang har der været, hvilket vi jo er begejstret for, især set i lyset af hele Bevæg Dig For Livet initiativet, der bumler derudaf.

Her i opløbet til de kommende budgetforhandlinger var mødet også en kærkommen lejlighed for FIU til at præsentere nogle af de områder, samarbejder og anlægsforbedringer, som FIU ser som de mest presserende, (men bestemt ikke de eneste!), områder, der skal tages fat på i den nærmeste fremtid. Her kom fx forbedring af samarbejdet mellem folkeskoler/SFO’er og idrætsforeninger, behov for nye større indendørs idrætsanlæg, og modernisering/udvikling af eksisterende anlæg og gymnastiksale op og vende.

Dyk dybere ned i mødets emner ved at læse FIUs præsentation igennem (se link nedenfor). Vi vil dog gerne understrege, at præsentationen er de store linjer (tilbage til helikopterperspektivet), og hverken emner eller FIUs ønsker til anlægsforbedringer, som det står sort på hvidt i præsentationen er 100% fyldestgørende – men er de overordnede prioriteringer.

Se præsentationen fra mødet her