Vælg en side

I maj 2019 meldte vi ud til alle foreninger, at proceduren vedr. ansøgning om sær-arrangementer er blevet ændret!

Sær-arrangementer, der afholdes på FIUs anlæg skal søges løbende via Frederiksberg Bookingportal på samme vis, som der søges om enkeltstående bookinger. Ønsker man at afholde et sær-arrangement på en kommunal skole,
skal man tage direkte kontakt til FIUs idrætskonsulent.

Særarrangementer i egen træningstid
Idrætsudvalget opfordrer til, at foreningerne tilstræber at afholde sær-arrangementer i egen træningstid for
at undgå aflysninger for andre foreninger. Ønsker en forening at afholde et sær-arrangement i egen
træningstid, skal foreningen stadig ansøge om dette jævnfør de ovenfor angivne regler. Sekundært kan
foreningen i bookingportalen forespørge på afholdelse af sær-arrangementet minimum 8 uger før
afholdelsesdatoen.

Vær opmærksom på, at hvis forening A ikke har meddelt, at de afholder et sær-arrangement i egen
træningstid, kan konsekvensen blive, at forening B får godkendt et sær-arrangement på samme tidspunkt og
forening A derved får aflyst den træningstid de ellers havde planlagt sær-arrangementet i.

Behandling af anmodninger
Ansøgninger om sær-arrangementer behandles ud fra følgende prioriteringsprincipper:
• Aktiviteter for børn og unge
• Traditionsprincippet
• Tilknytningsprincippet (hvorvidt foreningen i forvejen har aktiviteter i den ansøgte hal)

Aflysning af særarrangementer
Kan foreningen ikke gennemføre et sær-arrangement skal det afmeldes til FIU samt direkte til faciliteten
senest 8 dage før arrangementet. Overholdes afbudsfristen ikke, skal der betales et gebyr på 500 kr. per
ikke-benyttet time. Dette oplyses foreningerne om, når de får tildelt tid til sær-arrangementer.

Du kan også læse om vores retningslinjer vedr. sær-arrangementer her.

Eventuelle klager vedrørende sær-arrangementer behandles af Idrætsudvalget