Vælg en side

FIU har arrangeret en række online oplæg skræddersyet til jer, hvor I kan få konkret viden og værktøjer til at sikre jeres medlemmers opbakning og engagement her i nedlukningsperioden.

I FIU er vi pt. meget optaget af, hvordan vi kan bidrage til, at I fortsat kan fastholde, motivere og aktivere jeres medlemmer, trænere og ildsjæle. Vi savner alle foreningslivet, holdkammeraterne og alle de positive ting, der følger med, når man er en del af et større socialt fællesskab. Så hvordan bevarer vi det bedst muligt, når vi ikke kan møde fysisk op til træning?

Målgruppen er i denne omgang primært børn og unge og deres trænere, ledere og forældre, men alle vil få noget ud af oplæggene.

Online program udarbejdet af sportspsykologer
FIU har I samarbejde med sportspsykologiske konsulenter hos Mind Your Talent lavet et inspirerende online program for vores foreninger de kommende uger, hvor I har mulighed for at deltage og få gratis inspiration af oplægsholderne. Hos Mind Your Talent arbejder de til daglig med mentaltræning, motivation og sportspsykologi. Deres konsulenter når ud til både børn, unge, forældre og atleter i alt fra bredde- til eliteidræt, efterskoler og meget andet. Vi glæder os til, at de kan bidrage med inspiration og værktøjer til motivationsarbejdet i netop DIN FORENING.

Vi håber, at I vil sende denne information og link til oplæggene til jeres trænere, holdledere, forældre og andre frivillige.

Praktisk information
Oplæggene foregår over Teams. Man deltager ved at kopiere tilhørende link ind i sin browser. Alle kan deltage, også selvom målgruppen for oplægget ikke lige er jer. Det er gratis og hvert oplæg har en varighed på én time.

Dato, beskrivelse og links til oplæggene:
Her kan I se hvilke oplæg, der kommer og hvornår samt en kort beskrivelse:

Uge 3:
Dato og tid: Søndag 24/01 kl.11.00-12.00
Målgruppe: Primært trænere og frivillige for 6-12 årige, men alle er velkomne!
Beskrivelse: Vi sætter, i dette oplæg, fokus på trænerens rolle som kulturbærer i en Corona-tid gennem accept og vigtigheden af netop NU at være rollemodel.
I får her viden om vigtigheden af at skabe struktur, i en ustruktureret Corona-hverdag og redskaber til at håndtere den. Vi arbejder med Internationalt anerkendte apps til 1:1-tid mellem træner og barn og konstruktiv feedback på afstand. Træneren har en stor rolle i at være nærværende og tilgængelig netop nu.
Yderligere får I viden om, hvordan de yngre børn motiveres ud fra viden om deliberate play – hvor deliberate practise ikke er en mulighed.
Oplægget byder på en masse konkrete erfaringer og do´s and dont´s fra bredde-, og efterskolehold i en Corona-tid, Hvad har de succes med nu? Hvordan kan det optimeres? Erfaringer I kan bruge i jeres forening.

Tilgå oplægget ved at klikke på Teams linket HER

 

Dato og tid: Søndag 24/01 kl.13.00-14.00
Målgruppe: Primært trænere for 14-19 årige, men alle er velkomne!
Beskrivelse: Vi sætter, i dette oplæg, fokus på trænerens rolle som kulturbærer i en Corona-tid gennem accept og vigtigheden af netop NU at være rollemodel.
I får her viden om vigtigheden af at skabe struktur, i en ustruktureret Corona-hverdag og redskaber til at håndtere den. Vi arbejder med Internationalt anerkendte apps til 1:1-tid mellem træner og barn og Konstruktiv feedback på afstand. Træneren har en stor rolle i at være nærværende netop nu og tilgængelig.
Oplægget byder på en masse konkrete erfaringer og do´s and dont´s fra bredde-, elite- og efterskolehold i en Corona-tid, Hvad har de succes med nu? Hvordan kan det optimeres? Erfaringer I kan bruge i jeres forening.

Tilgå oplægget ved at klikke på Teams linket HER

 

Uge 4:

Dato og tid: Søndag 31/01 kl.10.00
Målgruppe: Primært forældre til børn (+6 år), men alle er velkomne!
Beskrivelse:  Dette oplæg vil b.la. omhandle hvordan forældre motiverer deres barn/børn til at indgå i et sportsligt socialt fælleskab, når man ikke kan mødes. Forældre får viden om motivation og værktøjer til at sætte det i spil i en Corona-tid. Yderligere bliver spørgsmål som ”hvordan kan du som forældre indgå i dialog/relation med relevante nøglepersoner (træner, andre forældre, medudøvere) i en Corona-tid?” og hvilke platforme, øvelser og (online) fællesskaber kan man som forældre motivere sit barn igennem? Der bliver ligeledes mulighed for spørgsmål og sparring med andre forældre og de sportspsykologiske konsulenter fra Mind Your Talent.

Tilgå oplægget ved at klikke på Teams linket  HER

 

Uge 5:

Dato og tid: Søndag 7/02 kl.10.00
Målgruppe: Trænere der har deltaget i oplæggene i uge 3.
Beskrivelse: Vi ved, at noget af det vigtigste er at følge op. Derfor gør vi selvfølgelig også det. Dette oplæg henvender sig til de trænere, der har deltaget i oplæggene i uge 3. Der er her fokus på at samle op, dele erfaringer og få endnu mere inspiration til, hvordan man kan motivere sine hold hjemmefra. Har du ikke deltaget i første møde, er du selvfølgelig også velkommen til at lytte med.

Tilgå oplægget ved at klikke på Teams linket HER