Vælg en side

I forhold til køreplanen for halfordelingen for 2020-2021 fortsætter vi internt i FIU arbejdet med halfordelingen. I forhold til gennemførelse af fællesmødet afventer vi situationen og melder ud om dette, når vi nærmer os og ved mere.

Vores udgangspunkt er, at vi forsøger at opretholde køreplanen, så foreningerne kender deres tildelte tider som udmeldt på køreplanen.