Vælg en side

For at hjælpe foreningslivet på Frederiksberg går Bevæg Dig For Livet – Frederiksberg og FIU endnu en gang sammen om en kampagne på rekrutteringsplatformen Motivu. Mange af jer kender den allerede og har haft succes med at nå ud til nye målgrupper og få nye medlemmer med åbne prøvetræninger markedsført på platformen. Kort og godt betyder kampagnen, at alle prøvetræninger, som er oprettet på Motivu i kampagneperioden, får synlighed på sociale medier såsom Facebook og Instagram mod relevante målgrupper – hhv. børn/unge, voksne eller seniorer.

Kampagnen går i luften 22. marts og løber til og med 22. april.

Forhåbentlig kan den ekstra markedsføring hjælpe Frederiksbergs mange foreninger og fællesskaber med at få fyldt holdene godt op igen efter en hård tid med corona for idrætten!

Hvad I skal gøre:

Her kan I se, hvad andre foreninger har lagt ind på platformen https://motivu.dk/frederiksberg

Læs mere om erfaringerne med Motivu her: Motivu | FIU Frederiksberg (fiu-frederiksberg.dk)