Med det tørre forårsvejr er der glædeligt god fremdrift i entreprenørens arbejde med anlægget af skybrudssikringsanlægget, som bliver underlaget for de kommende kunstgræsbaner ved Frederiksberghallerne.

Tidsplan
Der foreligger nu en tidsplan for anlægsarbejdet op imod de nuværende kunstgræsbaner:

• Fra uge 20 til 3 arbejdes der ved bane hhv. 3 (uge 20), 2 (uge 21) og 1 (uge 22) – der arbejdes kun ved én bane af gangen og banerne er brugbare efter arbejdstids ophør og i weekenden – dog uden banehegn i fuld højde mod byggepladsen i hverdagene.

• Fra uge 22 og 3 uger frem påvirkes bane 4 (uge 22-23) og 5 (uge 23-24) – igen arbejdes der kun ved én bane af gangen og banerne er brugbare efter arbejdstids ophør og i weekenden – dog uden banehegn i fuld højde mod byggepladsen i hverdagene.

Vejret bestemmer
Tidsplanen er med forbehold for vejret – Derudover er der forbehold for uforudsete hændelser f.eks. den risiko der er ved at grave helt op til eksisterende kunstgræsbaner, hvor gruset kan skride ind i udgravningen – hvis det sker vil eksisterende kunstgræsbane blive påvirket i længere tid.

Entreprenøren flytter hver dag ved arbejdstids ophør byggepladshegnet (2 m højt) væk fra baglinjen/sidelinjen – så tæt på udgravningen som det er forsvarligt. Det betyder at banerne vil kunne bruges til kamp efter kl 18 og i weekenderne – dog kan der være lidte smallere sikkerhedszoner end normalt samt der er ikke banehegn i fuld højde. Der sættes vintermåtter på bunden og foden af byggepladshegnet for at øge sikkerheden mod byggepladshegnet.

Når der skal sættes L-elementer tæt på eksisterende master – vil der i dagtimerne ske afspærring i en radius på 30 m rundt om masterne. Det vil typisk være af én dags varighed og afspærringen fjernes igen ved arbejdstids ophør.

Det skal indskærpes at det er meget farligt at bevæge sig bag byggepladshegnet – der vil være op til 2 m dybe huller ved L-elementerne som ikke er afspærret da det er inde på en byggeplads. Det er derfor STRENGT forbudt for spillere og trænere at trænge ind på byggepladsen – hvilket også gælder hvis der skydes bolde ind på byggepladsen.

Særlig tilladelse til afhentning af bolde
Da det er FIU forventning, at I vil opleve at jeres hold, skyder markant flere bolde ind på byggepladsen i de pågældende uger (da det midlertidige byggepladshegn som nævnt kun er 2 meter højt). Sammen med byggeledelsen har vi derfor besluttet at tilbyde jer fodboldklubber, at I kan udpege klubpersoner, som efter instruktion af byggeledelsen vil få tilladelse til i foreningstid at hente bolde på byggepladsen. Dette vil I praksis ske ved, at de konkrete personer som nævnt forud er instrueret af byggeledelsen, og så i Frederiksberghallerne kan låne en nøgle, som giver adgang til byggepladsen.

Hvis I som klub ønsker at gøre brug af denne mulighed, skal I senest torsdag d. 9. maj melde tilbage til FIU, med navn og e-mail på de klubpersoner, som skal have adgang til at hente bold på byggepladsen i uge 20-24. Derudover vil entreprenøren fortsat dagligt indsamle bolde på byggepladsen, som kan afhentes i Frederiksberghallerne.

Hvis der ikke opstår flere forsinkelser af projektet, er det forventningen at de nye kunstgræsbaner er klar til ibrugtagning fredag d. 16. august 2019.