Vælg en side

Tidligere på efteråret vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen Frederiksberg kommunes budget for 2021 og kommende år.

Set fra idrættens helikopter, har FIU’s langsigtede og vedholdende arbejde på den store idrætspolitiske klinge, igen i år været med til, at budgetforliget indeholder mange og væsentlige aftryk af betydning for idrættens vilkår i kommunen. Derfor indledningsvis en stor og ærlig tak til jer i kommunalbestyrelsen, der har medvirket til de vigtige bevillinger til en fortsat udvikling af

De væsentligste elementer på idrætsområdet i budgetaftalen er:

  • En stor investering i et kommende byggeri af et nyt større indendørs idrætsanlæg på Rolighedsvej, som inden for de næste 4-5 år bliver et markant løft til de indendørs idrætsfaciliteter
  • Bevilling og positiv tilkendegivelse af, at Frederiksberg kommune bakker op om FIU’s plan for til et markant løft på idrætsanlægget på Nandrupsvej
  • Midler til forbedring af den idrætsmæssige indretning af flere af skolegymnastiksalene
  • En vedtagelse af en langsigtet vedligeholdelsesplan for de kommunale idrætsfaciliteter, inkl. løbende udskiftning af fodboldbanernes kunstgræstæpper
  • Fastholdelse af tilskuddet til +65-åriges idrætsdeltagelse
  • Et mindre driftstilskud til et forsøg med øget åbningstid af idrætsfaciliteterne i ydertimerne
  • En klar politisk tilkendegivelse omkring nødvendigheden af, at skoleområdet favner idrætslivet i projekt ”Åben Skole”, hvor der er afsat midler til et 2 årigt tiltag med en playmaker ordning
  • Yderligere midler til nødvendig opdatering af Hermeshallen, så dette anlæg kan benyttes af bl.a. foreningsidrætten i en årrække fremover
  • Opbakning til fortsat dialog og udvikling af endnu et stort indendørs idrætsanlæg, nemlig på området omkring Nordens Plads.

Ovennævnte er et godt gennemtænkt, bredt og velkomment skulderklap til idrætten og til det arbejde FIU målrettet udfører på de indre linjer, for at sikre foreningerne og deres medlemmer de bedst mulige vilkår.