Vælg en side

FIU har valgt at udsætte Repræsentantskabsmødet på ubestemt tid, indtil det er sikkert at afholde igen. Det vil sige at mødet den 26. marts er aflyst! I mellemtiden kan både Formandens Beretning og årsregnskabet læses og downloades fra vores hjemmeside her:

https://fiu-frederiksberg.dk/repraesentantskabsmoede-2019/

Når vi har en ny dato for mødet klar, vil vi give besked herom sammen med en formel indkaldelse/invitation og dagsorden.