Vælg en side

Traditionen tro mødes FIU’s bestyrelsen en gang om året med Frederiksberg kommunes Kultur og fritidsudvalg, som har det politiske ansvar for bl.a. idræts- og foreningsområdet.

Årets møde blev afholdt blev i starten af juli afholdt i pejsesalen hos KB, hvor politikere og FIU’s bestyrelse bl.a. blev inspireret med indlæg af Maja Pilgaard, stifter af Active Research, som gav indspark til udfordringen med at få flere borgere til at dyrke idræt og motion, herunder betydningen af adgangen til idrætsfaciliteter. Derudover var der på mødet gode drøftelser om FIU’s forslag til tiltag, som både med faciliteter og andre tiltag kan løfte idrætten og idrætsforeningerne på Frederiksberg.

På mødet blev der glædeligt fra politikere fra alle partier udtalt opbakning til, der skal arbejdes med forskellige mulige tiltag, som kan understøtte både foreningsidrætten og borgernes mulighed for at dyrke motion på Frederiksberg. Fra FIU’s side kommer vi til at arbejde videre med dette, og planlægger bl.a. at afholde valgmøder frem mod kommunalvalget til november.