Vælg en side

FIU’s bestyrelse tilbragte sidst i september et døgn sammen, hvor de evaluerede FIU’s vision, drøftede opsamling på den gennemførte foreningsundersøgelse, samt ikke mindst fik drøftet og vedtaget en opdateret vision med tilhørende værdier samt mål og pejlemærker, for FIU’s arbejde de kommende år.

FIU’s vision er nu Frederiksberg skal være landets mest attraktive sted at dyrke idræt, hvilket sætter en ambitiøs ramme for FIU’s arbejde, der skal understøtte idrætsforeningerne og byens idrætsaktive borgere.

Det er bestyrelsens plan, at vision med tilhørende værdier samt mål og pejlemærker skal drøftes med idrætsforeningerne, men grundet coronaens fortsatte begrænsninger på mødeaktiviteter, er disse møder indtil videre udsat slutningen af vinteren 2021. Men for FIU er det væsentligt, at visionen og den tilhørende plan for implementeringen skal være tæt forbundet med idrætsforeninger, som derfor også vil have store indflydelse på det videre arbejde.