Vælg en side

FIU afholder sit årlige Repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. marts 2023 kl. 18.00 i Frederiksberghallerne, Hal 3.

Der vil med minimum 14 dages varsel, blive udsendt en formel indkaldelse inkl. dagsorden, formandens skriftlige beretning, indkomne forslag og regnskab.

Såfremt I ønsker at fremsætte forslag, der ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet, skal disse være FIU i hænde senest tirsdag d. 31. januar 2023.

Deltagere på Repræsentantskabsmødet med stemmeret er følgende og de bliver inviteret per mail:
Foreningsrepræsentanter
FIUs bestyrelse, Idrætsudvalg og Økonomiudvalg

Derudover inviteres følgende som gæster:
Formænd for Fagidrætsudvalg
Formænd for brugergrupper
Tidligere modtagere af FIUs Jubilæumspris og FIUs Ærestegn samt FIUs Æresmedlemmer
Særligt inviterede