Vælg en side

Foreningsidrætten på Frederiksberg har fået 2 nye medlemmer. I starten af 2020 gik FRBdans i luften og umiddelbart efter vinterferien åbner Sportsklubben 2000 dørene til nye idrætstilbud. Begge foreninger er løbet i gang af FIU med tilskud fra Bevæg Dig for Livet Frederiksberg initiativet, og på sigt skal de konstitueres som selvstændige foreninger.

FRBdans
FRBdans blev stiftet i december 2019 og er nu en godkendt folkeoplysende forening på Frederiksberg. FRBdans sigte har indledningsvis været at oprette dansehold gennem samarbejde med blandt andet skoler, SFOer, klubber med flere. Ved at skabe dansetilbud dér hvor medlemmerne er, øges muligheden for fleres deltagelse, og lige fra start af har FRBdans oplevet en stor interesse og fyldte hold. Men foreningen skal også være for danseglade borgere, der har passeret skolealderen, og foreningen åbnede for nyligt et hold for 20+ årige piger, der pt. danser i Mariendalshallen.

Sportsklubben 2000
Sportsklubben 2000 er et fleksibelt idrætstilbud på Frederiksberg, der henvender sig til personer med en travl hverdag. Træningstider er tilpasset familie og job, således at aktiviteterne i Sportsklubben 2000 ligger enten tidligt på dagen inden man møder ind på job, i tæt forlængelse af arbejdsdagen eller om aftenen efter middag og godnat-læsning.
I Sportsklubben 2000 binder man sig ikke til en aktivitet uge efter uge på samme ugedag, men man kan skifte mellem aktiviteterne på de forskellige ugedage, så den ene uge tager man fx en time yoga og ugen efter giver man den gas til DanceFit eller Motionsboksning.
Sportsklubben starter officielt efter vinterferien (fra 17. februar 2020), men allerede nu kan man gratis komme og prøve de forskellige aktiviteter.

Information og kontakt
Du kan finde de forskellige foreninger og læse mere om dem og deres tilbud her:

Kontakt FRBdans: Projektleder Mikkel Lynge: mikkel@fiu-frederiksberg.dk
www.frbdans.dk/
www.facebook.com/FRBdans/

Kontakt Sportsklubben 2000: Projektleder Jens Højberg: jh@fiu-frederiksberg.dk
www.facebook.com/Sportsklubben-2000-110752150400154/