Vælg en side

På årets repræsentantskabsmøde lancerede FIU sin nye visuelle identitet. Det gamle logo var trods mange gode år på bagen, blevet umoderne, og trængte til en ihærdig opdatering. Det har det nu fået, og vi er meget glade for det.

Hvorfor en ny visuel identitet?
Den nye identitet signalerer udvikling og at vi tør gå nye veje. Den trækker FIU ind i 2019, og signalere både idræt og sammenhold og bevægelse, samtidig med, at den også fremstår seriøs, professionel og strømlinet især i den grønne farve.
”FIUs logo har længe være kritiseret for dets noget forældet design, hvilke giver nogle udfordringer i forhold til at signalere, at FIU er en nutidig, dynamisk, handlekraftig organisation. Det har vi i bestyrelsen selvfølgelig forholdt os til, og vi er nu stolte over, at kunne præsenterer et tidssvarende og professionelt udtryk”, udtaler FIUs bestyrelsesformand Michael Christiansen.

Hvad vil vi gerne signalere med en ny identitet?
FIU ønsker med den visuelle identitet at signalere:
 Seriøsitet
 Professionalisme
 Idræt og motion
 Organisation der ”samler”
 Lokal tilknytning / Frederiksberg
 Glæde og begejstring
 Fællesskab, ikke dem og deres men os og vores
 Tidssvarende

Ovenstående punkter er alle tænkt ind i FIUs nye logo, og vi føler i høj grad, at vi er kommet i mål med at få skabt et visuelt design, der lever op til de krav og specifikationer, vi havde defineret fra start af. Identiteten er bygget op med mulighed for forskellige farvevalg, hvilket gør den alsidig og justerbar til forskellige platforme. Samtidig med, kan det også ”ligges ned”, på det platforme, hvor det giver god mening.

Frederiksberg Idræt
FIUs nye logo går nye veje, og dropper ”unionen”. Især betegnelsen union har været med til at give FIU et støvet og gammeldags islæt, som det nye logo hermed gør op med. At skifte navn er dog ikke noget, der sker henover natten. Vi hedder stadig FIU i forkortelse og daglig tale, og arbejder stille og roligt hen imod Frederiksberg Idræt i det lange navn.

Vi ta’r hånd om idrætten på Frederiksberg
Vores nye logo vil alle steder hvor det indholdsmæssigt giver værdi og mening være understøttet af vore tag-line ”Vi ta’r hånd om idrætten på Frederiksberg”. Tag linen er en vigtig del af FIUs kommunikation, der i høj grad er en statement om vores eksistensberettigelse – vores ”hvorfor”.

Implementering af den nye identitet
Den nye visuelle identitet vil blive implementeret løbende. På FIUs online platforme er det nye logo mv. blevet implementeret, og der vil henover resten af 2019 blevet taget hånd om udskiftning af logoet på fysiske materialer og hal-skilte.