Vælg en side

FIU arbejder sammen med Frederiksberg Kommune løbende på udvikling og modernisering af idrætsanlæggene, så de kan imødekomme brugernes behov. Et hjørne af facilitetsområdet i form af skolegymnastiksalene har dog historisk set ikke fået meget bevågenhed på trods af, at disse spiller en central rolle for mange brugere på en ugentlig basis og med geografisk spredning over hele Frederiksberg.

I foråret startede DIF, Dansk Skoleidræt og Lokale og Anlægsfonden udviklings- og formidlingsprojektet projektet ”Gamle gymnastiksale – nye muligheder” op. Det gennemføres i perioden 2020-2024 med et formål om gøre de klassiske skolegymnastiksale mere egnet til nutidens behov hvad end det er skole-, SFO- eller fritidsbrugere.

Blandt de indsendte ansøgninger er der i foråret 2020 blevet udvalgt 10 eksempelprojekter, heraf hele to på Frederiksberg (nederste sal på Skolen ved Søerne og drengesalen på Søndermarkskolen), hvor der nu bliver udarbejdet bud på hvordan disse gymnastiksale kan nytænkes og udnyttes bedre. Fem af de 10 bud udvælges til et videre forløb med henblik på realisering.

FIU er primært involveret i projektet ved at sikre, at input fra udvalgte idrætsforeninger på Frederiksberg indgår i udarbejdelsen af projektbeskrivelserne for hver af de to gymnastiksale på henholdsvis Skolen ved Søerne og Søndermarkskolen.

Projektets faser:

  • Fase 1: Projektudvikling (januar 2020 – januar 2022)
  • Fase 2: Realisering (januar 2022 – november 2023)
  • Fase 3: Evaluering og opfølgning (november 2023 – april 2024)

Hvis man ønsker mere information om projektet ”Gamle gymnastiksale – nye muligheder”, så tag fat i vores Idrætskonsulent Henrik Løndal på telefon 6133 2043 eller mail hl@fiu-frederiksberg.dk samt projektets hjemmeside.