www.fiu-frederiksberg.dk
Efter en hård og forsinket fødsel er vi i FIU meget stolte og begejstrede for at kunne præsentere vores nye hjemmeside. Med nyt design og nye funktioner er hjemmesiden blevet meget mere brugervenlig og indbydende.
Den nye hjemmeside er et produkt af FIUs nye visuelle identitet, der ligesom det nye logo, er med til at bringe FIU frem til nutiden og sørge for, at vi står helt skarpt. Sidens primære formål er at være et informations-site for Frederiksbergs idrætsforeninger og deres klubrepræsentanter og trænere. Her kan søges praktiske oplysninger om FIUs faciliteter og brugen heraf. Dertil kommer vigtig information og nyheder, der berører idrætslivet og idrætsforeningerne på Frederiksberg i særdeleshed, samt information om relevante events og arrangementer.
Den nye hjemmeside lægger også i højere grad vægt på at få kommunikeret – på et mere strategisk plan – FIUs hovedformål, baggrund, politik og visioner, og på et mere taktisk plan – hvad og hvilke projekter optager FIU helt konkret i dagligdagen. Det mener vi, vil skabe et mere synligt og åbent FIU.

Ny søsterhjemmeside ”www.frederiksbergidræt.dk”
I en erkendelse af, at borgere/forældre/sport-udøvere på Frederiksberg jævnligt lander på vores hjemmeside i søgning efter relevante idrætstilbud på Frederiksberg, har vi også lavet en søsterhjemmeside til FIUs hjemmeside. Denne hjemmeside giver nem og overskuelig information om idrætsmuligheder på Frederiksberg med henvisning til vores foreninger, og borgere kan nemt skabe sig et overblik over, hvilke tilbud der kan være relevante for dem. Det er en win-win situation for både borgerne og vores idrætsforeninger.

Vi håber, at I vil tage rigtig godt imod begge hjemmesider.