Vælg en side

Kære formænd, klubrepræsentanter, bestyrelse, Idrætsudvalg, Økonomiudvalg samt formænd for fagidrætsudvalg og brugergrupper

Der er i og omkring foreningsidrætten her på Frederiksberg gang i mange ting, som på kortere eller længere sigt påvirker jer idrætsforeninger og/eller FIU. Da vi gerne vil drøfte disse vigtige emner og andre aktuelle sager med jer idrætsforeninger, så finder vi tiden inde til at invitere til formandsmøde i FIU.

Mødet vil finde sted onsdag d. 24. maj 2023 kl. 17.00-19.30 i lokale 3 Frederiksberghallerne, hvor vi har følgende punkter til dagsordenen:

  • Velkomst
  • Idans undersøgelse af FIU og foreningsidrætten på Frederiksberg
  • Fortsættelse af Bevæg dig for livet-projektet efter 2023 – mål og indsatsområder
  • Hvordan sikrer vi sammen optimal udnyttelse af de begrænsede idrætsfaciliteter – herunder årets halfordeling og aktivitetsoptælling
  • FIU’s aktuelle facilitetsudviklingsplan
  • Bordet rundt med nyt fra foreningerne

Vi opfordrer alle foreninger til at deltage i formandsmødet. Hver forening kan deltage med tre personer, og skulle du selv være forhindret, er du velkommen til at sende et andet medlem af klubbens ledelse.

Efter mødet byder FIU på spisning i Frederiksberghallernes Sportscafé.

Tilmelding (inkl. besked om deltagelse i spisning)/afbud sendes til fiu@fiu-frederiksberg.dk inden fredag den 18. maj.