Vores halinspektør i Frederiksberg Idrætspark/Damsøbadet, Sanne Flex, har desværre valgt at søge nye græsgange. Efter mange år i FIU har Sanne valgt at opsige sin stilling som halinspektør med udgangen af juli måned, hvorefter anlægget i første omgang drives videre af det faste team af medarbejdere med centerleder Rikko Djurhus i spidsen, indtil stillingen bliver genbesat. Nærmere information om en afskedsreception for Sanne Flex følger snarest muligt.