Vælg en side

Velkommen til endnu et indlæg på min FIU-blog. Velkommen også til året 2020 og lige om lidt velkommen til årets repræsentantskabsmøde i FIU. Der bliver inden længe udsendt indbydelse, med alt hvad der dertil hører.

Nu er det så, at vi skal til at bruge pengene fra det kommunale budget der blev vedtaget i efteråret 2019. Vedtaget i bred enighed blandt partierne i kommunalbestyrelsen og med styrkelse af væsentlige indsatsområder i kommunen. Hatten af for det. Tillykke til demokratiet kan man godt tillade sig at ønske.

Jeg er blevet spurgt, nogle gange efterhånden, om mit syn på budgetforliget, på idrættens vegne. Idrætten hører jo som bekendt under Kultur- og Fritidsområdet, hvor den nye udvalgsformand Nikolaj Bøgh fik sin ilddåb, rent budgetmæssigt. Kulturen i kommunen fik sig en ordentlig saltvandsindsprøjtning – selv alsang i Søndermarken blev et prioriteret og selvstændigt finansieret område.
Og hvad med mønterne til idrætten? Tja, lad mig som altid være ærlig – det er nemlig alt for svært at huske hvilke usandheder man har fortalt.

Der er ikke grund til at løfte armene over hovedet i sanseløs begejstring over bevillingerne. Der var nemlig ingen nye penge til idrætten. Gode intentioner og ord i teksten til budgettet, blev det til. Finansieringen til halprojektet på Rolighedsvej skal findes og der skal kigges på placering af en idrætsfacilitet i Nordens Plads området. Det lyder godt i mine ører. Jeg ved med sikkerhed, at den politiske vilje er til stede, men det er, med al respekt, altid kun ”a letter of intent”, når finansieringen endnu ikke er fundet.

Vi glæder os dog i FIU til at blive inddraget i såvel projekt- som detailplanlægningen begge steder – enhver beslutning om etablering, indretning eller praktisk brug af nye idrætsfaciliteter, uden at FIU er involveret fra starten, er virkelig dårlig dømmekraft eller mangel på projektstyring. Gad vide, hvorfor den sætning lå default i fingrene?

Glædeligt er der nu formelt afsat penge til løbe/træningsstien, som skal etableres primært langs ringbanen ved KB og rundt om banerne på Jens Jessens Vej. Denne etablering blev dog reelt vedtaget allerede ved de forrige budgetforhandlinger.

De mindre, men vigtige bevillinger, på i alt lidt under en million kroner, blev desværre ikke prioriteret, endsige debatteret under budgetforhandlingerne. Det må jeg tage min del af skylden for. Normalt tæppebomber vi politikerne med både indstillinger og velanbragte argumenter i månederne op til budgetforhandlingerne. I år tænkte vi i FIU, at vi med ny borgmester og ny udvalgsformand skulle benytte den ”slagne” vej for vores budgetindstilling. Så efter vores møde med Kultur- og Fritidsudvalget i august, sendte vi vores begrundende indstilling med budgetønsker til forvaltningen og dermed implicit til videre foranstaltning til Kultur- og Fritidsudvalget og kommunalbestyrelsens medlemmer.

Jeg må blankt erkende, at denne fremgangsmåde var en utroligt dårlig ide – ingen politikere har så meget som kastet et halvt øje på FIU’s indstilling, distribueret af forvaltningen, nogen mener efterfølgende ikke at have set FIU’s anbefalinger og ingen har reageret på fraværet af dialog. Mega nedern, som det hedder på nudansk.

Lærdommen er, at vi fremover vil sørge for, at vores materiale promoveres i en grad som politikerne sent vil glemme. Jeg kan kun beklage, at jeg ikke har gjort mit job som formand godt nok i efteråret 2019, omkring de kommunale budgetforhandlinger. Eller, forhandlinger er vel forkert ord, for så havde vi i FIU i det mindste været i dialog med de rigtige politikere, på det rigtige tidspunkt.

Kommer de manglende bevillinger til at berøre hverdagen i løbet af året. Ja, er det korte svar. Formentlig giver det problemer med den påtænkte udvidelse af åbningstiden i et par af vores idrætshaller. Det giver udfordringer med at holde niveauet for medlemstilskud til +65årige, som er et af satsningsområderne i Bevæg dig for Livet projektet. Her har vi dog mulighed for at kunne få pengene kanaliseret gennem Folkeoplysningsudvalgets pulje alligevel. Endelig får vi svært ved at opfylde den fulde ambition om at udfylde en rolle i vores ”Åben Skole vision”, hvor vi gerne ser så mange børn som muligt få tilbuddet om at lære en eller flere idrætter at kende.

Jeg håber, at I alle vil udvise både tålmodighed og forståelse – vi arbejder stenhårdt på at rette op på vores ikke meriterende indsats ved udformningen af det kommunale budget 2020.

Vi ses derude eller læses ved snarest….
Michael