Al ting er vendt lidt (meget!) på hovedet, og vi står alle i en ny situation, hvor spørgsmål vi aldrig har tænkt over før dukker op. Vi prøver at give vores input til de spørgsmål, vi oplever vores foreninger primært kæmper med under corona-nedlukningen. Og her læner vi os op af et fint indlæg fra DGI: Sådan håndterer foreninger generalforsamlingen i en tid med corona. hvor det også er muligt at finde information om fx tilbagebetaling af kontingent, skal – skal ikke?, regler for fastsættelse af kontingent for næste sæson og om det er muligt at afholde generalfosamlingen digitalt.

Foreninger med lønnede instruktører – hvad skal de være opmærksomme på?
Hvis foreningerne har aftalt honorering af fast løn eller omkostningsgodtgørelse, er det FIUs opfattelse, at de bør de efterleve denne aftale. Hvis der er aftalt honorar efter gennemførte aktiviteter, er dette at regne for timeløn, hvorfor foreningerne er berettiget til ikke at udbetale sådan honorar. For trænere/instruktører der modtaget kørselsgodtgørelse, kan foreningerne jo ikke udbetale godtgørelse for de perioder, hvor al aktivitet er aflyst,

I forhold til fristen for indsendelse af indberetnings- og afregningsmateriale har Frederiksberg Kommune i øvrigt meldt nedenstående mail ud:

 

Kære foreninger

Vi har tidligere sendt jer en mail med indskærpelse af fristen for indsendelse af indberetnings- og afregningsmateriale.

Den aktuelle situation taget i betragtning, har vi naturligvis forståelse for, at det kan bliver vanskeligt – for ikke at sige umuligt – at gennemføre de årlige generalforsamlinger så betids, at I kan overholde den sædvanlige frist for indsendelse af GF-referat og GF-godkendt regnskab m.v. 30. april.

Foreningerne får derfor udsættelse ind til videre, dog således at vi forventer, at I sørger for at afholde de respektive generalforsamlinger med godkendelse af regnskab snarest muligt efter at situationen normaliseres.

Vi vil melde nye frister ud, når vi er klogere på situationen.