Vælg en side

Baseret på myndighedernes og DIF/DGI’s seneste udmeldinger har FIU i samspil med Frederiksberg kommune besluttet at igangsætte første skridt i en delvis og begrænset genåbning af FIU’s anlæg. For langt de fleste er anlæggene fortsat nedlukket for alle foreningsaktiviteter, hvilket fortsat i fuldt omfang er tilfældet med alle de indendørs idrætsanlæg. FIU vil løbende følge myndighedernes udmeldinger, og ud fra disse udmelde de næste skridt i genåbningen.

Indtil videre bedes alle notere sig følgende regler, som er grundlaget for hele FIU’s plan for genåbningen af anlæggene for foreningsaktiviteter

  • FIU melder ud af de officielle kommunikationskanaler, når der er ændringer i mulighederne for brug af faciliteterne – og i mellemtiden er seneste udmelding fortsat gældende (så aktuelt er langt de fleste anlæg f.eks. lukket for de fleste foreninger)
  • De konkrete retningslinjer og begrænsninger for foreningernes aktiviteter udarbejdes med udgangspunkt i de centrale myndigheder og idrætsorganisationers udmeldinger og vejledninger, samt med fokus på de lokale forhold. Der bliver derfor betydelige begrænsning herunder loft på deltagerantal samt krav om afstand mellem deltagerne
  • De enkelte foreninger bliver 100% ansvarlige for deres hold/medlemmer efterlever de regler, som vi udmelder for begrænset brug af faciliteterne. Hvis reglerne ikke efterleves, vil det få den konsekvens, at vi igen lukker for den/de pågældende foreningers adgang til brug af faciliteterne
  • Det er ligeledes foreningens ansvar at stille værnemidler, som eksempelvis handsker og sprit,  til rådighed, hvor det er påkrævet/anbefalet
  • FIU vil i høj grad forholde os til erfaringerne fra de faciliteter der begrænset genåbnes, og tage ved lære af de høstede erfaringer, inden vi overvejer yderligere genåbning

I første skridt åbnes der alene for aktiviteter indenfor atletik og petanque i Frederiksberg Idrætspark samt bueskydning bag Kedelhallen. Aktiviteterne for de pågældende foreninger bliver alene i fastelagte tidsslots, hvor der bliver ikke adgang til omklædningsfaciliteter eller nogen form for socialt samvær hverken ude eller inde. Også de pågældende anlæg vil forblive lukket udover de begrænsede tider de genåbnes.

Husk at vi stadig er meget langt fra normale tilstande i samfundet generelt, og det også er en anden form for idrætsudøvelse, end den vi er vant til.

SAMMEN STOPPER VI SMITTEN!