Jens Laulund opstiller som menigt medlem af Frederiksberg Idræts-Unions (FIUs) bestyrelse, hvorfor der bliver en ledig plads som suppleant i bestyrelsen, når FIU d. 21. marts 2019 holder det årlige repræsentantskabsmøde. Derfor opfordres alle, der kunne have en interesse i posten til at stille op.

Påvirk de overordnede rammer
Den ledige plads i bestyrelsen giver plads til nye kræfter,tanker, visioner og indspark fra et nyt engageret bestyrelsesmedlem, og det er med de briller FIU glæder sig til at besætte posten.
Som medlem i bestyrelsen er du i samarbejde med de andre bestyrelsesmedlemmer med til at udstikke retningslinjer for ledelsen og påvirke de overordnederammer for FIUs arbejde. Alle bestyrelsesmedlemmer bidrager aktivt med input og derved få lagt den mest optimale kurs for FIU.

Det praktiske
Bestyrelsen mødes ca. 10 gange årligt og dertil kommer den løse kontakt mellem møderne. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt. Suppleant-posten er en 1-årig post,med mulighed for at genopstille. Hvis du er interesseret i at høre mere, harspørgsmål eller hvis du gerne vil melde dig som kandidat til posten, så kontaktbestyrelsesformand Michael Christiansen.