Vælg en side

FIU indgår i et projekt sammen med Frederiksberg Kommune og Lokale & Anlægsfonden (LOA) om automatisk optælling af brug af idrætsfaciliteter. FIU har i mange år udført manuelle optællinger og siden foråret 2020 også i enkelte faciliteter haft automatiske aktivitetskameraer hængt op, men med dette projekt er der nu hængt yderligere 30 kameraer op, så der nu er i alt 40 automatisk tællende kameraer.

Til forskel fra de første 10 automatiske optællingskameraer er der nu også opsat kameraer på udendørs faciliteterne på Jens Jessens Vej og Frederiksberg Idrætspark.

Formålet med aktivitetsoptællingerne er det samme, nemlig at sikre en fortsat optimeret brug af de særdeles efterspurgte idrætsfaciliteter på Frederiksberg. Det sker som hidtil med dialog og en deling af data mellem FIU’s administration og idrætsfaglige udvalg og foreninger. Der vil hver måned blive fulgt op på opsamling af data med orientering til foreninger om tider uden brug, så der kan ske en opfølgning på disse og så vil der efter behov blive lavet opsamlinger med særlig fokus, herunder Frederiksberg Kommune.

FIU drøfter sammen med Frederiksberg Kommune løbende løsninger, der kan forbedre alt fra indsamling af data til formidling, så data kan blive brugt bedst muligt til gavn for idrætslivet på Frederiksberg.