I midten af januar 2020 implementerer vi i FIU kildesortering på alle vores anlæg. Det betyder, at brugerne på alle vores anlæg fremover skal sortere deres affald. Rent praktisk vil brugerne således opleve flere affaldsspande på vores anlæg; i hallerne, på gangene, i opholdsrum, i omklædningsrum og på toiletterne. Og spandene vil blive mærket med tydelige piktogrammer.

Vi vil i vores sortering arbejde med 4 kategorier, som er valgt ud fra vores erfaring med, hvad vores brugere typisk smider i skraldespandene:

  • Metal (fx tomme dåser uden pant, foliebakker mm.)
  • Papir (fx aviser, ugeblade, reklamer skrive- og tegnepapir mm.)
  • Plastik (fx plastemballage fra fødevarer, dunke fra drikkevarer, shampoo, slikposer mm.)
  • Restaffald (fx snasket pap og papir, pizzabakker, bleer, flamingo mm.)

Vi har gennemgået alle områder og lavet en vurdering af, hvor hvilke spande og sorteringsmuligheder giver mening hvor. Det vil sige, at man ikke i alle rum vil finde alle 4 sorteringsmuligheder, men at der nogle steder fx i omklædningsrum kun vil være ”metal” og ”plastik” spande og så fremdeles.

Vi vil rent kommunikativt forsøge at guide brugerne til den nye kildesortering ved at informere om tiltaget på Facebook, på vores infoskærme og via plakater.

Vi glæder os til at komme i gang med kildesorteringen, og med at gøre vores til, at det affald, der bliver genereret på vores anlæg, så vidt muligt genanvendes til gavn for miljøet. Vi håber, at I alle vil tage godt imod tiltaget og regner med jeres opbakning til at gøre kildesortering til en naturlig del af dagligdagen på vores anlæg.