Vælg en side

Som de fleste af jer måske ved, så er FIU gået i gang med planlægningen af næste sæsons halfordeling. Alle foreninger har modtaget mails med information og vejledning, og vi glæder os til, at hallerne forhåbentlig snart er fyldt godt op med glade idrætsudøvere igen.

Overgang til digitale anmodninger – for de fleste
FIU’s Idrætsudvalg har i samråd med FIU’s administration truffet en beslutning om at gøre ansøgningsprocessen digital via Booking Frederiksberg som en naturlig videreføring af, at alle tider efter halfordelingen 2020/2021 blev oprettet på holdniveau i bookingsystemet.

De fleste foreninger vil derfor ikke skulle udfylde et ansøgningsskema i ”papirform”, men gå direkte til at anmode om forlængelse af de nuværende tider samt anmode om eventuelle supplerende tider via Booking Frederiksberg. Dette er dog med undtagelse af foreninger med en fordelingsnøgle baseret på gennemførte turneringshold. Disse skal stadig søge om tider på den sædvanlige papirformular, som er blevet udsendt den 17. februar 2021.

Deadline
Deadline for anmodning om forlængelse af nuværende tider og anmodninger om nye tider er søndag d. 7. marts 2021. Hvis din forening ikke overholder gældende tidsfrister, kan foreningen ikke få adgang til faciliteter.

Spørgsmål
Spørgsmål vedr. halfordelingen kan rettes til FIU’s idrætskonsulent Henrik Løndal på mail hl@fiu-frederiksberg.dk /fiu@fiu-frederiksberg.dk eller på telefon +45 61 33 20 43.