Vælg en side

FIU har besluttet at følge kommunens politik med energibesparende foranstaltninger i den aktuelle situation.

Det betyder temperaturen nu er indstillet til 19 grader i alle lokaler. Det drejer sig om haller, omklædningsrum, serviceområder, mødelokaler, kontorer og andre områder. Hvis den lavere temperatur skulle skabe utilsigtet problemer, bedes I kontakter FIU.

De sænkede temperaturer gælder også på andre idrætsfaciliteter såsom KU:BE, skolegymnastiksale m.fl.

Endvidere vil der være fokus på at slukke for unødigt strømforbrug, herunder lavere lysstyrke i hallerne, hvor det er muligt.

I må meget gerne lade denne information gå videre til de udøvere, som I har kontakt med.

Vi håber på forståelse for nødvendigheden af disse tiltag.