Kære forening,

Vi udleverer 80 p-licenser
FIU har – i tråd med de sidste par år,  af Frederiksberg Kommune fået mulighed for at udlevere 80 P-licenser til gavn for foreningsidrætten på Frederiksberg. P-licenserne er tiltænkt de ulønnede trænere, der ikke bor på Frederiksberg, men som hver dag gør en forskel for idrætten på Frederiksberg, men som også dagligt må kæmpe med de parkeringsudfordringer, der følger med, når man nærmer sig Frederiksberg!

 Hvem kan så få en p-licens?
Licenserne er således tiltænkt de foreninger, der holder til ved anlæg, hvor der ikke er mulighed for parkering på offentlig vej. De fordeles derfor blandt de foreninger, som har til huse i:

 • Bülowsvejhallen
 • Idrætspark
 • Frederiksberghallerne (dog med ”fradrag” for de p-licenser vi i forvejen udsteder til vores egen p-plads)
 • Hermeshallen
 • Magneten
 • Skolernes gymnastiksale
 • Klubber i egne lokaler

På øvrige anlæg er det muligt for klubberne at parkere på anlæggets p-plads, og derfor er disse ikke medtaget i fordelingen.

Krav til de frivillige licensholdere
P licenserne er personlige, og kan ikke deles af trænere og foreninger. Derudover skal man opfylde en række krav for at kunne få lov til at få en licens. Der er stillet følgende krav til de frivillige licensholdere:

 • De må ikke være lønnet af deres forening
 • Man må ikke bo på Frederiksberg
 • Frivillig-licensen må ikke erstatte en pendlerlicens
 • Licensen gælder i 12 mdr.


Processen
Processene er nu som følger:

 

OBS

Vi henviser i øvrigt til Frederiksberg Kommunes P-regler, som er beskrevet på www.frederiksberg.dk.

Hvis man stopper med sit frivillige arbejde i foreningen, skal det straks meddeles FIU, så andre frivillige har mulighed for at komme i spil.

 Ved evt. spørgsmål, så tag endelig fat Dorthe, dmo@fiu-frederiksberg.dk.