Har du erfaring med at stå i et køkken, og kan du bevare overblikket over både mad og kasseregnskab i en ofte travl hverdag? Så er din nye arbejdsplads bliver Kedelhallen på Frederiksberg – primært i vores hyggelige café.

Sammen med dine 2 kolleger sørger du for driften af caféen og rengøring af hallerne, omklædningsrum og serviceområder og vedligeholdelse af de øvrige faciliteter i hallen samt servicering af brugerne. Herunder sørger du sammen med dine kollegaer for både planlægning og forberedelse af maden til diverse spændende arrangementer.

Dine opgaver:
I dagtimerne er det oftest de faste brugere, som skal have sig en bid frokost i cafeen før eller efter deres idrætsaktivitet, som du betjener. Sammen med dine kollegaer smører I bl.a. sandwich og klassisk smørrebrød. Med udgangspunkt i din erfaring med madlavning udtænker du også løbende nye retter, Foreninger afholder også jævnligt møder, som I laver mad til.

Herudover står du for at:

  • booke mødelokaler
  • lave skilte og tekst hertil samt opslag til infotavlen om fx kommende events
  • beregne tilbud på maden til møder og events
  • bestille kontorartikler, madvarer og lignende.

Om dig:
Du er en serviceorienteret og udadvendt medarbejder, der godt kan lide at hygge om brugerne. Du kan håndtere både stille og travle perioder i en hverdag hvor man typisk har mange bolde i luften samtidig.

Fagligt er du:

  • Uddannet køkkenassistent, ernæringsassistent, eller har tilsvarende kompetencer med at arbejde med madlavning – fx fra kantine eller café.
  • Du kender til egenkontrolreglerne og har kendskab til at drive et køkken.
  • Du har et stort servicehjerte og er imødekommende over for nye tiltag – både dem, du selv ønsker, og dem, som dine kolleger foreslår.
  • Du har talforståelse og kan udforme et kasseregnskab – ellers kommer du på kursus, hvor du lærer det.
  • Du taler og skriver dansk flydende.

Du tilbydes:
En spændende og alsidig stilling på et levende kultur- og idrætsanlæg med en bred berøringsflade til idrætsudøvere, brugere og borgere på Frederiksberg. Søde kollegaer i en stilling der giver gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du vil referere til halinspektøren og der gives løn efter gældende overenskomst. Du arbejder i en vagtplan, hvor du normalt i en 3. ugers periode har 4 aftenvagter og 1 weekend vagt.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte halinspektør Anette Larsen på telefon.nr. 24 62 48 88 eller al@fiu-frederiksberg.dk

Ansøgning:
Send din ansøgning vedlagt CV og evt. relevante bilag til fiu@fiu-frederiksberg.dk mærket ”Teknisk servicemedarbejder i emnelinjen. Ansøgninger modtages gerne hurtigst muligt og vil blive løbende behandlet til vi har fundet den rette kandidat.

Om FIU:
FIU er en medlemsorganisation for Frederiksbergs idrætsforeninger. Med +50 idrætsforeninger i ryggen, der samlet repræsenterer over 19.000 medlemmer, arbejder FIU i tæt samarbejde med Frederiksberg kommune og Frederiksbergs idrætsforeninger for kontinuerligt at udvikle, optimere og styrke idrættens vilkår på Frederiksberg og skabe de bedst mulige rammer for idrætsforeningerne og deres brugere.