Vælg en side

Priser & Æresmedlemmer

Ved FIUs årlige Repræsentantskabsmøde i marts måned, har bestyrelsen forinden lagt hovederne i blød og vurderet, om der er nogle personer, som har skilt sig særligt ud i forhold til at gøre en forskel for foreningsidrætten på Frederiksberg og/eller for FIU. En sådan anderkendelse kan udmønte sig i tre forskellige priser:

FIUs Jubilæumspris:
Jubilæumsprisen tildeles idrætsledere, som er medlem af en af FIUs foreninger, eller har sæde i et af FIUs organer, og som har udført en særlig indsats for FIU eller gennem sit virke har været et godt eksempel for de frederiksbergske idrætsudøvere eller på andre måder har haft væsentlig betydning for den frederiksbergske idræt og dens udøvere.

FIUs Ærestegn:
Ærestegnet tildeles personer, der er medlem af en af FIUs foreninger eller har (haft) sæde i et af FIUs organer. FIUs Ærestegn kan i særlige tilfælde tildeles personer, der ikke er, eller har været, medlem af FIUs organer, men som FIU ønsker at hædre for at have ydet særlige og betydningsfulde tjenester til gavn for FIU.

Æresmedlem:
Som æresmedlem af FIU kan udnævnes personer, der er medlem af en af FIUs foreninger eller har (haft) sæde i et af FIUs organer. Udnævnelsen kendetegnes ved, at den pågældende har gjort sig særlig fortjent hertil ved at have udført et arbejde for FIU, af en sådan karakter og et sådant omfang, at det må forekomme naturligt at udnævne den pågældende til æresmedlem. Herunder taget i betragtning, at den pågældendes indsats tidsmæssigt har haft en betydelig udstrækning.

Se lister over tidligere modtagere her:

FIUs Jubilæumspris

Æresmedlemmer

FIUs Ærestegn
Modtagere