Vælg en side

Tusind tak for et godt og spændende formandsmøde, hvor der deltog 60 repræsentanter fra en bred vifte af foreninger!

Om formandsmødet

Eftermiddagen startede med velkomst og efterfulgt af oplæg fra idrættens analyseinstitut (IDAN) “Undersøgelse af FIU og foreningsidrætten på Frederiksberg” af Peter Frosberg senioranalytikere, ph.d. Peter delte viden omkring status på medlemsdemokratiet og diversitet i FIU, med mulighed for spørgsmål og drøftelser ved bordene omkring.

Dagsorden
• Velkomst v. Søren Burchall
• Idan undersøgelse af FIU og foreningsidrætten på Frederiksberg v. Peter Forsberg
• Pause
• Bevæg dig for livet Frederiksberg 2023-2027
• Nyt fra Idrætskonsulenterne v. Søren, Teis og Thomas
• Information om aktuelle projekter og tiltag
• Status på halfordelingen og aktivitetsoptællinger
• Status på Idrætten på Frederiksberg og FIUs facilitetsplan v. Søren Burchall
• Nyt fra foreninger – bordet rundt
• Afslutning og middag

Aftenen sluttede af med en god middag og hyggelig snak ved bordene i Frederiksberg Hallernes café og selvskabslokaler.

Har du lyst til at høre mere eller hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte idrætskonsulenterne i FIU administration.

I kan se FIU præsentationen fra aftenen her. https://fiu-frederiksberg.dk/wp-content/uploads/2023/05/FIU-Formandsmoede-24.05.2023.pdf

I kan se IDANS præsentation her: https://fiu-frederiksberg.dk/wp-content/uploads/2023/05/Idan-Peter-Forsberg-slides.pdf

Vi har også lavet en lille stemningsvideo fra aften her: