Vælg en side

Der har gennem hele året været meldt klart ud fra politisk hold omkring kommunens økonomi og de mange omstændigheder der gør, at økonomien har det ganske skidt. Det betyder på dansk, er der ikke er råd til dyrlægens natmad, alene til leverpostej og kun i den skrabede udgave.

Respekt for ærligheden, inklusive begrundelserne – og ingen forventninger fra FIU om bevilling af kæmpe investeringer i idrætten den kommende sæson, så at sige.

Det brede forlig i 2024

Nu er vi så på vej ind i sidste kvartal af 2023 og har just oplevet både et kommunalt parkeringsforlig og et ditto budgetforlig. To ret forskellige forlig, et smalt og et bredt, men begge med konsekvenser for idrætslivet på Frederiksberg.

Det sidste forlig først. FIU har, på linje med de sidste mange år, leveret et oplæg til Budget 2024 på idrættens område. Et oplæg med begrundede og beregnede ideer og ønsker til nødvendige investeringer, primært på facilitetsområdet for at dække et mangeårige efterslæb her, samtidig med at levere ideer til at udvikle vores nuværende faciliteter i det omfang det er nødvendigt og muligt. Alt sammen med afsæt i de input vi hvert år modtager fra jer foreninger, gennem brugergrupper og udvalg, via formandsmøder og via hverdagsdialogen mellem FIU og klubberne.

Vi følger op på tidligere års budgetaftaler og løbende dialog med politikere og forvaltning, kombineret med eventuelt nye input og sammenfatter her ud fra et budgetoplæg, krydret med alle de nævnte ingredienser.

På baggrund af de økonomiske scenarier der gennem året er meldt ud politisk, landede budgettet på idrættens område overordnet set fornuftigt, når vi ser på rammerne for det kommende års drift. Ikke blot fordi driftstilskud og medlemstilskud undgik sparekniven, men også fordi der politisk blev sendt en række positive signaler til idrættens fortsatte involvering og samarbejde med fx SFO og skoleområdet, omkring idrætstilbud til børn og unge. Det kvitterer vi gerne for her.

Mere lys på Jens Jessens vej

Der er også givet grønt lys til hvidt lys – nemlig til etablering af et mindre antal projektører på de få kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej, der ikke har lysmuligheder i dag. Et ganske lille, men også velkomment anlægsprojekt.

Fortsat bevillig til Bernhard Bangs Alles lokaler

Herudover har vi fået opbakning til at fortsætte vores søgen efter lokaler til Københavns Karate og de 400 øvrige brugere der benytter de alt for huslejetunge lokaler på Bernhard Bangs Alle, en konsekvens af nye ejere i bygningerne og dermed en ganske markant forhøjelse af huslejen. Kommunens politikere har bevilget et øget lokaletilskud i 2024, så de i alt 700 brugere i lokalerne kan fortsætte deres aktiviteter. Tak for forståelsen og viljen til at levere pengene.

FIU-udviklingsprojekter

I FIU arbejder vi de næste mange måneder videre med projektet omkring udvikling af gode rammer og tilbud for piger i alderen 10-13 år og dermed ønsket om at få dem ind i en eller anden form for foreningstilbud på sigt. Også projektet omkring ”Trænerakademiet” arbejder vi videre med – vil I vide mere, så ring til en af FIU’s idrætskonsulenter. Begge projekterne ser ud til at have fundet en god økonomisk fundering i 23 og 24.

Det smalle forlig i 2024

Parkeringsforliget kan man mene om hvad man vi, alt efter temperament – at det var nødvendigt med en eller form for regulering på området var efterhånden relativt indlysende. Konsekvenserne rammer naturligvis både de lokale ledere og trænere der ikke bor i kommunen, såvel som spillere og ”entourage” fra foreninger og hold udefra, som gæster Frederiksberg. Lad os se hvilke udfordringer de nye p-regler eventuelt giver i de kommende måneder, før vi taler afhjælpning.

Store idrætshaller

Nå, men den opmærksomme læser tænker måske, at jeg ikke har skrevet noget om de kommende massive investeringer i større og helt store idrætshaller, som ingen kan betvivle manglen på og behovet for. Men det er selvfølgelig fordi der ganske enkelt ikke er en krone i kommunekassen til den type anlægsarbejder, alene af den grund, at de få anlægsmidler kommunen kan råde over, er prioriteret til bl.a. skole- og ældreprojekter.

Hvad er så udsigten til at idrætten bliver imødekommet i deres ønsker om øget kapacitet til indendørsbrugerne? Tja, det bedste jeg kan sige i den sammenhæng er: Tålmodighed, uden at det på nogen måde skal lyde arrogant eller negligerende! Der er bestemt et fortsat politisk ønske om at finde løsninger på finansieringen af vores ønskede facilitetsudvidelser og vi har blandt politikerne seriøse kræfter der målrettet arbejder for at idrættens dagsorden ikke bliver glemt – og herudover har FIU naturligvis en forpligtelse til hele tiden at holde den politiske dialog, ikke mindst med disse engagerede politikere.

Prioritering af idrætsfaciliteter

Men – på den korte bane er udsigterne til at kommunen vil og kan prioritere byggeri af større indendørs idrætsfaciliteter, ikke eksisterende, uanset det indlysende behov. FIU vil dog fortsætte med dels at huske kommunen på deres forpligtelser, dels at afsøge muligheder for alternativ finansiering, bl.a. ved at inddrage dele af forvaltningen, udvalgte lokale politikere der gerne vil idrætten, FIU’s eget netværk med erfaring i OPP-samarbejder samt andre kapitalstærke samarbejdspartnere.

Jeg vil i løbet af de næste par måneder holde jer orienteret om både udviklingen i vores bestræbelser på at finde mulige samarbejdspartnere til facilitetsudvikling og om de generelle strømninger og holdninger til foreningslivet i det kommunale Kultur- og Fritidsudvalg.

Ny halinspektør til Frederiksberghallerne

Og så lidt afrunding. Vi er tæt på at lande en ny halinspektør til Frederiksberghallerne og anlægget på Jens Jessens Vej – men vi skal være helt sikre første gang, så vi holder et par afsluttende ansøgersamtaler, inden vi beslutter os for om vi er kommet mål. Rettidig omhu, I ved…

Læs den fulde budgetaftale 2024

Alle partierne i kommunalbestyrelsen har indgået en aftale om budgettet for 2024 på Frederiksberg. Som du kan læse mere om her: Budget 2024 (frederiksberg.dk).

 

Vi ses derude, før eller siden – fortsat held og lykke med jeres idrætter, klubliv og engagement. FIU vil som altid forsøge at støtte jer konstruktivt i alle jeres ideer og ønsker.

Michael Christiansen

Formand

Frederiksberg Idræt (FIU)