Vælg en side

En forældre-far fra KB, Jens Henrik Tjagvad, er misfornøjet med den måde KB har indrettet sig i sine love, omkring børn og deres forældres adgang til stemme på KB’s generalforsamling i særdeleshed og formentlig også omkring lysten til at bestemme og forme hele foreningen KB, ud fra sine synspunkter og erfaringer, høstet som forældre, på børne/unge-niveau.

Af en eller grund har ovennævnte utilfredshed afstedkommet, at de radikale kommunalpolitikere Lone Loklindt og David Zepernick har stillet et forslag i kommunalbestyrelsessalen , hvor man lægger op til at tvinge et sæt regler ned over foreningerne, der er langt mere restriktive, end de regler der landspolitisk er vedtaget i Folkeoplysningsloven. Meningen med forslaget er svær at få øje på, alt den stund, at FIU’s medlemsforeninger alle overholder Folkeoplysningsloven, med forskellige indgangsvinkler til at sikre demokratisk medindflydelse til børn, unge og/eller forældre.

De radikale forslag blev fra salen sendt derhen hvor det burde have startet sin rejse, nemlig i Kultur- og Fritidsudvalget og de videresendte helt naturligt forslaget til behandling i Folkeoplysningsudvalget. Dog således, at FIU forinden var blevet anmodet om et høringssvar på forslaget.

Dette høringssvar har FIU naturligvis afgivet på medlemsforeningernes vegne – det er jo præcis sådan et repræsentativt demokrati fungerer.

Heller ikke høringssvaret, er den før omtalte KB forældre-far tilfreds med. Han har derfor rendt en del FIU-klubber på dørene, for at få opbakning til, at FIU ikke må udtale sig på foreningernes vegne, uden at hver enkelt forening i FIU er blevet spurgt om deres holdning. I samme stil fremturer i øvrigt den radikale David Zepernick, helt uden filter. Begge har de grundlæggende misforstået principperne i det føromtalte repræsentative demokrati og mangler fuldstændig at sætte sig ind i FIU’s opbygning, medlemsdemokrati, kommunikationskanaler, ansvarsområder og kompetencer.

Derfor, kære foreninger. Er I blevet rendt på dørene af Jens Henrik Tjagvad, uden helt at forstå baggrunden for hans ærinde – præcis som de tre foreninger vi indtil nu har talt med – så følger nedenfor de radikales forslag samt FIU’s høringssvar, så I kan få et nærmere indblik i den måde vi har forsvaret jeres ret til at selv drive jeres forening som I mener er bedst, så længe Folkeoplysningsloven overholdes.

FIU er under ingen omstændigheder tilhænger af, som det radikale forslag indebærer, at der skal kunne foregå politisk detailstyring af idrætten – slet ikke, når vi allerede har en national lov på det område, hvor forslagsstillerne ønsker at fratage foreningerne retten til selv at definere hvordan man driver forening. FIU er klar tilhænger af, at enhver foreningsdannelse og drift skal kunne ske uden politisk indblanding, så længe Folkeoplysningsloven overholdes.

FIU har i høringssvaret talt foreningernes sag og tilkendegivet, at vi ikke ønsker nogen form for politisk regulering af hverken Love, Regler eller driftshverdag for foreningerne – ikke nu og ikke senere. Og at én forældre-far har et problem med én forening, gør jo ikke, at alle andre foreninger skal skæres over en kam, som værende dårligt fungerende ud i medlemsdemokrati. Tværtimod, ved vi i FIU – og heldigvis for det.

Lad mig i øvrigt slutte af med at filosofere lidt over lovligheden af forslagets omfang. Er det mon overhovedet tilladt for en kommune, at stille mere restriktive og begrænsende krav til en forening, end de regler der er defineret og vedtaget i en national lov..?

Mange hilsner fra formanden og tak for jeres tid og tålmodighed ?