Vælg en side

Velkommen til den lange rejse mod Jul – personligt kunne jeg godt undvære at møde juleudsmykning i butikkerne allerede den 20. oktober, men sådan er vi heldigvis forskellige.

I FIU har vi pudset den efterhånden 6 år gamle idrætsvision af. Bestyrelsen holdt et 24 timers seminar sidst i september, hvor vi koncentreret og målrettet arbejdede med visionen, med værdikæderne omkring den og med at udforme en køreplan for yderligere inddragelse af vores foreninger, så alle bidrager med og godkender den værdikæde, som foreningerne kan se sig selv få mest glæde af i forhold til den retning FIU skal styre. Vi udformer materialet omkring den reviderede vision og værdikæderne og inviterer i foråret alle jer foreninger til en række debatter, hvor vi sammen skal kigge på de værdier som FIU løbende skal navigere efter. (Læs evt. også FIUs bestyrelse kickstarter opdatering af vision, mission og værdier)

Lige som vi fornemmede, at Covid19-åget var ved at lette en smule, fik vi leveret endnu en række krav fra regeringen og sundhedsmyndighederne, om begrænsninger i vores måde at færdes og agere på, i det offentlige rum. Begrænsningerne ramte også idrætten – det gik primært ud over de voksne (+21 årige), der endnu engang blev begrænset i deres mulighed for dels at dyrke deres idræt, dels gennem idrætten, at vedligeholde en stor del af deres sociale netværk. Men I skal alle have en High Five for jeres både ansvarlige og professionelle måde at håndtere hele situationen på – alle, både børn, unge og voksne, kan være trygge i deres idræt, når foreningen ligger på Frederiksberg. Tak for indsatsen til jer alle, både nu og (formentlig, desværre) i månederne fremover.

Jeg sidder lige nu i en landsdækkende videokonference: ”Kommunalpolitisk Topmøde”, hvor de senere års indsats for at få flere aktiveret flere af de borgere vi kalder de ”ikke-idrætsaktive”. Indsatsen har sine rødder i det projekt der hedder Bevæg dig for Livet (BDFL), sat i verden af DIF og DGI og forankret igennem aftaler med efterhånden en stor del af landets kommuner.
Frederiksberg var en af de første kommuner der indgik en sådan ”bevægelsesaftale” og vi har gennem nogle år markant bevæget os i den rigtige retning med at få flere borgere til at dyrke idræt, både i vores foreninger og på det mere løst organiserede plan – men 2020 har budt på lidt Corona-bump på vejen og dermed en smule tilbagegang i vores samlede idrætsdeltagelse samt en reduktion i antallet af planlagte fremstød for at få flere borgere til at blive idrætsaktive.

Men tilbage til videokonferencen. Mange gode erfaringer og lige så gode intentioner og ideer kan høstes her, fornemmer jeg. Specielt omkring vores fælles arbejde med at fastholde de unge i vores foreninger, lytter jeg lige nu til Søren Østergaard og den mand sparker røv med sine erfaringer og betragtninger omkring dialog, tilknytning og spejlbilleder for de unge i dag. Han burde være en fast ingrediens på jeres morgenbord, fordi han er så dygtig til at analysere og spejle de unges behov og normer i et samfund, der hele tiden ændrer sig og hver dag påvirker de unges valg og udvikling.

Jeg tror, at vi endnu engang skal have Søren til at komme forbi Frederiksberg og sprede sine guldkorn, lige som vi i de kommende måneder skal se på, hvordan vi får dialogen med jer foreninger intensiveret. En del af de arrangementer vi havde planlagt har jo måtte aflyses (I-ved-nok-hvem-skurken-er), men derudover er det vigtigt i disse lidt triste tider, at vi bruger hinanden endnu mere til sparring, erfaringsudveksling og opmuntring, enten ved fysisk fremmøde i mindre grupper eller via webbaserede løsninger.

God jul til jer alle og held og lykke med alle jeres tiltag i foreningerne – har I brug for at sparre med FIU, uanset hvad jeres udfordringer måtte være, så giv Søren Burchall eller undertegnede et vink.

Michael, 12.11.20