Vælg en side

Formandsblog februar 2021

Kære foreninger og medlemmer,

Så er jul og nytår overstået og vi ser fortsat ind i en relativt stram nedlukning af samfundet, også på idrættens område. I øvrigt er Corona ikke den rene spøg, skal jeg hilse og sige. Jeg snuppede lige en gang smitte søndagen inden jul, blev syg 27.12, hang på kanten af småt brandbart i 10 dage og føler mig absolut ikke helt frisk endnu.

Jeg behøver nok ikke tvære rundt i, hvor ekstremt uvelkommen denne her sidste nedlukning har været for os alle, i enhver henseende. Og jeg ved godt, at det måske lyder lidt hult og forslidt, hvis jeg opfordrer til, at vi skal tænke os endnu mere om og bide tænderne ekstra sammen for at komme igennem den her lortetid (ordet dækker nok det de fleste af os føler og tænker). Men der er bare ikke meget andet vi kan gøre – og vi er heldigvis på vej ud af den her nedlukning, ikke ind i den.

I FIU er vi hele tiden opmærksomme på, hvordan I som foreninger klarer den her tid – vi tænker naturligvis specielt på de åbenlyse økonomiske problematikker, såfremt medlemsgrundlaget langsomt udhules i en eller flere foreninger, fordi I ikke kan tilbyde den nødvendige aktivitet. Bli’r I kontaktet af os, er det fordi vi gerne vil høre om jeres erfaringer på dette område, så vi efterfølgende kan påvirke de lokale politikere til at tage stilling til at udmønte en ekstraordinær økonomisk støtte til idrætten i kommunen, hvis det bli’r nødvendigt, baseret på bl.a. jeres tilbagemeldinger.

Nå, men i nedlukningstiden prøver vi i FIU at kompensere for de lukkede idrætsfaciliteter ved at tilbyde forskellige webinarer og andre ”distancetilbud”. Vi arbejder hjemmefra, så der er fortsat liv i kludene, om man så må sige. Kig på vores Facebook og hjemmeside – Har I gode ideer til noget vi kan udbyde/tilbyde, så giv vores idrætskonsulenter et praj.

En af mange opgaver vi har løst hen over de seneste par måneder, er for Københavns Karateklub. Deres lejemål på Bernhard Bangs Alle fik ny ejer og der blev varslet en kraftig huslejestigning. FIU og Frederiksberg Kommune trådte ind i sagen. I fællesskab har vi nu forhandlet en aftale på plads og medvirket til at sikre, at lokalerne fortsat kan bruges til forenings- og idrætsaktiviteter. Dermed er Københavns Karateklub sikret lokaler til deres aktivitet og skal fremover alene koncentrere sig om at drive forening. Samtidig frigøres der ved aftalen et markant ugentligt timetal i lokalerne (der før alene havde Københavns Karate som bruger), som fremover kan fordeles af FIU og kommunen i enighed, fx til institutioner og ældreidræt i dagtimerne og til aftenskolerne og vores foreninger i tiden efter klokken 16.00 og i weekenderne.

Vi har efterhånden en del emner vi gerne vil tale med jer om, så vi planlægger et digitalt formandsmøde i nærmeste fremtid. I hører naturligvis nærmere, så snart som muligt. I mellemtiden kan I måske reflektere lidt over FIU’s lettere moderniserede logo samt det faktum, at vi i logoet har kortet vores organisationsnavn ned til ”Frederiksberg Idræt”.

Vi har i den anledning, over det sidste år, tilrettet vores designlinje, som det jo hedder nu om dage, i både stort og småt og har indtil nu kun fået positive tilbagemeldinger. Men lad os meget gerne høre jeres umiddelbare reaktion.

I daglig tale kalder vi os i øvrigt fortsat FIU, fordi denne forkortelse er stærkt fundamenteret hos vores mange foreninger og samarbejdspartnere.

I den mere fysiske kontekst kan vi også allerede nu melde ud, at det årlige repræsentantskabsmøde ikke bliver afholdt i marts måned, som vi plejer – og plejer er i øvrigt helt død nu, for sidste år afholdt vi heller ikke mødet i marts, men måtte skyde det til eftersommeren, på grund af Coronarestriktionerne. Iflg. vores vedtægter kan mødet ikke afvikles digitalt, så vi indkalder jer til et repræsentantskabsmøde så snart der er en mulighed og det er forsvarligt at mødes fysisk. I bliver i løbet af marts måned forsynet med både FIU’s regnskab for 2020 og med en Formandsberetning Light – op til det fysiske møde får I så en mere udførlig formandsberetning leveret.

I kan dog afslutningsvis være helt sikre på én ting: Så snart vi får lov til at åbne for faciliteterne igen, gør vi det – og i stor stil. Vi kommer til at understøtte afvikling af alle de turneringer der er blevet udsat og nu skal afvikles hen over sommeren. Og den almindelige træningstid skal vi nok sørge for at I alle får rigelig adgang til, hen over forår og sommer. Vi vil holde åbent alt det vi kan og vi skal nok understøtte jeres forskellige behov for træning, camps og hvad I ellers melder ud, at I har brug for. Det bliver forhåbentlig en sommer med masser af aktivitet, med det I som foreninger skal ha’ indhentet efter en lang nedlukning.

Stay safe, som det hedder på nudansk.

? Michael