Vælg en side

Kære FIU-foreninger,

Behovet for en lokalavis i kommunen har længe været påtrængende. Den fysiske udgave af Frederiksberg Bladet er primært en annonceavis og den opsøgende/behandlende journalistik er stort set ikke eksisterende.

Med en fornuftig kapital og en erfaren og dedikeret initiativgruppe, har en ny avis så set dagens lys. Falkoneren, hedder den. Naturligvis en web-avis, for fysiske aviser er ganske enkelt for dyre at producere og administrere.

Avisen er tænkt som en helt annoncefri net-uge-avis, men gerne med så meget materiale, at udgivelsesfrekvensen bliver væsentligt højere. Finansieringen af avisens drift er der også tænkt over og ideerne er absolut fornuftige og umiddelbart realisable.

Jeg har på idrættens vegne beskrevet behovet for, at alle foreningen kan komme til orde – og at foreninger selv har muligheden for at medvirke og påvirke avisfladen, ved at levere relevant idrætsligt indhold i form af reportager, foreningsstatus, foreningsprofilering o.lign. Senere med en mulighed for også at indrapportere ”og vi vandt 3-0”, efterhånden som avisen og den tænkte decentrale rapporteringsflade bliver implementeret.

Der er lige nu to journalistiske kapaciteter på avisen og det er tænkt således, at der fra avisens side kan ydes redaktionel støtte til de forskellige indlæg vi fra foreningernes side måtte barsle med.

”Falkoneren.dk skal løftes af flest mulige i fællesskab”, skriver ideskaberne bag avisen.

”Vi ønsker et samarbejde med en lang række personer, som bidrager til, at Falkoneren er hyperlokal og leverer en inddragende dækning af livet på Frederiksberg. Falkoneren.dk er skrevet og drevet af Frederiksbergere, som ønsker at involvere sig og bidrage”.

I forbindelse med FIU er der tre muligheder for udgivelser: Artikler skrevet af Falkoneren, artikler skrevet af foreningerne og åben debat.

I forhold til artikler skrevet af foreningerne er her Falkonerens ønsker og forhåbninger:

Emnerne skal være overordnede, fx:

  • Hvad der sker på foreningsniveau, muligheder og barrierer
  • Hvad foreningerne gør for at opnå mulighederne og overkomme barriererne
  • Eventuelle (overraskende) samarbejder
  • Interessante nyheder
  • Fremtidsplaner

Det bliver først senere, at avisen får mulighed for at tage konkrete kampresultater med, så lige nu skal input fra foreningerne holdes på ledelses-/bestyrelsesniveau – og altså endnu ikke ”vandt 3-0”.

Da Falkoneren er et digitalt medie, er der fleksibilitet med antal anslag. Ca. 1 A4-side vil være dejligt, kortere er også fint.

Hvis der er fotohajer imellem skribenterne, tages der med kyshånd imod gode billeder i høj opløsning, til at ledsage artiklerne.

Alle artiklerne bliver gennemgået og redigeret af Falkoneren, så skribenterne kan være trygge ved, at korrektur og formuleringer sikres. For hver artikel vil den enkelte skribents navn vil fremgå. Fotos krediteres også fotografen, hvis navnet følger med – ellers bliver det foreningens navn.

Hvornår og hvor meget? Det vil være dejligt, hvis de foreninger, der har lyst til at bidrage, kan gå i gang allerede nu og skrive så ofte, som der er relevante historier at fortælle om.

Bidrag (og eventuelle relevante nyhedsbreve) mailes til: redaktion@falkoneren.dk

I samarbejde med Falkoneren,

Frederiksberg Idræt (FIU)
Michael Christiansen, formand