Budgetforlig

I løbet af weekenden blev vores kommunale politikere enige om et bredt favnende budgetforlig, ovenikøbet et 2-årigt et af slagsen.

Set fra idrættens helikopter, har FIU’s langsigtede og vedholdende arbejde på den store idrætspolitiske klinge, igen i år været med til, at budgetforliget indeholder mange og væsentlige aftryk af betydning for idrættens vilkår i kommunen. Derfor indledningsvis en stor og ærlig tak til jer i kommunalbestyrelsen, der blev enige i weekenden.

Hos FIU har det altid været vigtigt at sige tak og uddele roser, når der politisk lyttes og ageres på baggrund af analyser, anbefalinger og almindeligt rugbrødsarbejde, kontinuerligt leveret af FIU. Og så skal rosen naturligvis leveres på det rigtige tidspunkt. Ellers kan den nemt komme til at lyde hult og uden ordentlig bund i budskabet.

Det rigtige tidspunkt er så nu, hvor vi har fået verificeret langt de fleste detaljer i budgetteksten og derfor har fået en klar ide om, hvad de kommende år indebærer og muligheder og investeringer på idrættens område.

Forliget økonomisætter en stor investering i et kommende byggeri af et nyt større indendørs idrætsanlæg på Rolighedsvej, en mulighed for at kommunen medvirker til et markant løft på idrætsanlægget på Nandrupsvej, forbedring af den idrætsmæssige indretning af flere af skolegymnastiksalene, en vedtagelse af en langsigtet vedligeholdelsesplan for de kommunale idrætsfaciliteter, inkl. løbende udskiftning af fodboldbanernes kunstgræstæpper, en sikring af fortsat tilskud til +65-åriges idrætsdeltagelse, et driftstilskud til et forsøg med øget åbningstid af idrætsfaciliteterne i ydertimerne, en klar politisk tilkendegivelse omkring nødvendigheden af at skoleområdet favner idrætslivet i projekt ”Åben Skole”, yderligere midler til nødvendig opdatering af Hermeshallen samt en fortsat dialog og udvikling af endnu et stort indendørs idrætsanlæg, nemlig på området omkring Nordens Plads.

Ovennævnte er et godt gennemtænkt, bredt og velkomment skulderklap til idrætten og til det arbejde FIU målrettet udfører på de indre linjer, for at sikre foreningerne og deres medlemmer de bedst mulige vilkår.

Tak til borgmesteren og udvalgsformanden for jeres vilje til at være særdeles løsningsorienterede på idrættens vegne og tak til jer fremsynede, engagerede og altid lyttende lokalpolitikere, som vi i hverdagen har den brede kontakt med. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer alle. Vi ser frem til de kommende år, hvor vi som sædvanligt har arbejdstøjet på og hvor det gensidige samarbejde kan plejes og udvikles.

Repræsentantskabsmøde

Så fik vi i torsdags afholdt repræsentantskabsmødet, udskudt siden marts måned – vi fik muligheden i en lomme mellem to Corona nedlukninger, kan vi så i dag konstatere.

Tak til alle jer der mødte op og som fint faldt ind i de rammer som Covid19 restriktionerne påbød. Tak for jeres genvalg af mig som formand for FIU og tak for jeres valg af de øvrige repræsentanter til de udvalg. der er en del af jeres mulighed som foreninger, for at påvirke dagsordenen i FIU, så at sige.

Tak for debatten om medlemsdemokrati – vi vil i FIU fortsat medvirke til, at I som foreninger altid har fokus på den bedst mulige medlemsinddragelse i hverdagen og i øvrigt forsøge at vejlede og rådgive jer, hvis I måtte have generelle spørgsmål eller støde på udfordringer på området.

Vi ses forhåbentlig ude på anlæggene, til et kommende formandsmøde eller i hvert fald til det næste repræsentantskabsmøde, der som sædvanligt ligger i marts, hvis ikke Covid19 restriktionerne fortsat forhindrer os I at mødes i større forsamlinger.

Pas godt på jer selv – jeg ved, at det ikke er nemt at drive forening i disse tider, men fornemmer samtidig, at I alle har været særdeles dygtige til at håndtere den omskiftelighed som Coronaen har påvirket jeres hverdag med.

? Michael