Vælg en side

Kære foreninger,

Så er endnu et år på vej til at rinde ud – for nogen foreninger er det sæsonen der er ved at slutte, for andre en halvsæson.

For FIU har året der er ved at rinde ud, budt på en del opgaver og udfordringer, som vi ikke ser hvert år.

  • Tidligere var der sjældent problemer med at skaffe frivillige til foreningsarbejdet. Sidste år var der indikatorer der varslede, at frivilligheden var på retur. Vi har i år sammen med foreningerne konstateret, at den udtalte mangel på frivillige hænder, både på leder og trænersiden, fortsætter. Måske er manglen fortsat en eftervirkning af Covid19 forskrækkelsen, så at sige, hvor rigtigt mange blev tvunget til at tage deres prioriteringer op til revision. Måske er manglen også et tidstypisk tegn, hvor netop begrebet frivillighed er under pres, specielt hos ungesegmentet, hvor tid og muligheder for at tjene penge prioriteres anderledes end for år tilbage.

I FIU arbejder vi målrettet, sammen med foreningerne, på at sætte fokus på udfordringen og ikke mindst på at finde nye veje ind til motivationen for at blive frivillig og dermed en del af et altid unikt fællesskab. Vi fortsætter samarbejdet, igangsætter fortsat tiltag til at sætte fokus på behovet for frivillighed og vi satser på at barsle med et par slagkraftige projekter på området i første halvår af 2023.

  • Det er fem år siden, at kommunen, DGI og DIF indgik en aftale om sammen at få flere inaktive borgere i bevægelse. FIU har i hele perioden stået for en væsentlig del af tiltag og projekter der er sat i søen, for at motivere både børn og unge-, far og mor- samt ældregenerationen til mere fysisk aktivitet.

Bevæg dig for Livet-aftalen udløber med årets udgang, så vi har været i dialog med de oprindelige aftalepartnere om en mulig fortsættelse af aftalen, i revideret og opdateret stand, specielt hvad målgrupperne angår. FIU har været særdeles aktiv i forhold til at definere kommende målgrupper og deres særlige kendetegn. Vi har også været aktive i forhold til en kommende aftaletekst og derfor er det naturligt, at aftalekredsen nu er udvidet til også at omfatte FIU, udover DGI, DIF og Frederiksberg Kommune. I FIU har vi alene fokuseret på at sikre indsatser, som understøtter de udfordringer og målgrupper som vores foreninger har tilkendegivet, således den nye aftale i endnu højere grad bliver vedkommende og operationel for foreningerne.

  • Inflation og energipriser der er eksploderet har heller ikke været en del af tidligere års overvejelser, når vi har talt om idrætsanlæggenes drift – men det er så blevet en mærkbar del af virkeligheden hen over året. Heldigvis har FIU altid prioriteret energioptimering på alle byens idrætsanlæg, så forbrug af vand, el og varme er blevet fulgt nøje gennem årene, sammen med de løbende tiltag til nedbringelse af det samlede energiforbrug. Men det er klart, at prisflugten vil ramme vores energiudgifter med en markant stigning i 2023, hvis prisniveauet fortsætter uforandret. Vi har taget højde for disse udfordringer i vores budget 2023 og vil i den kommende tid adressere både brugerne og kommunen om de mulige udfordringer på denne front.
  • Vi har, sikkert de fleste bekendt, fået et nyt bystyre. De har overtaget en by, hvor skatkammeret er tomt, det økonomiske råderum stærkt reduceret og udgifterne generelt stigende, har den kontante udmelding været. Det må vi så alle forholde os nøgternt til og FIU meldte da også tidligt ud, at skulle alle sektorer i byen spare, for at få enderne til at hænge sammen, så måtte idrætten selvfølgelig også tage ansvar.

I lyset af den udmeldte økonomiske virkelighed er der vedtaget et kommunalt budget for 2023 (med overslag for årene efter) der indikerer, at det bliver rigtigt svært at love facilitetsudvidelser for idrætten de kommende år. Faktisk så svært, at selv den budgetterede hal på Rolighedsvej i 2026 ikke længere kan garanteres. At FIU har en klar og principiel holdning til det faktum, skal ingen foreninger være i tvivl om. Til gengæld er det lige så klart, at vi fortsat vil søge løsninger, store eller små, der kan tilgodese og opgradere forholdene for det fritids- og idrætsliv, som byens politikere hele tiden betoner vigtigheden af.

På driftssiden er der via budgetaftalen garanteret relativ ro på det område som FIU og dermed foreningerne opererer i og det takker vi gerne for, på alles vegne.

I FIU arbejder vi loyalt videre med at udvikle alle de ideer og visioner der er skabt gennem de seneste år af vores foreninger. Vi har en fortsat god dialog med kommunen, men vi kan ikke regne med kommunal finansiering i den grad vi tidligere har oplevet det. Vi skal derfor til at tænke yderligere kreativt og finde alternative investeringspartnere på de projekter der kan være med til at stimulere brugernes ønsker om facilitetsforbedring og nybyggeri. Ingen tvivl om, at de kommende år bliver særdeles udfordrende for FIU’s ønske om at minimere det mangeårige facilitetsefterslæb.

Bli’r 2023 anderledes i sine udfordringer, end året der nu går på hæld. Ja, sandsynligvis – og så tager vi opgaverne og udfordringerne i den rækkefølge de kommer, forberedt i den udstrækning vi kan forudse omridset af opgaverne eller forudsige omfanget. Indtil da arbejder vi videre med et par mere operationelle opgaver her sidst på året, bl.a.

  • Planlægning af det kommende formandsmøde senere på måneden…
  • Evaluering af forslaget om endelige regler for den årlige registrering af tildelte tider og afmelding af samme…
  • Ideer til markering af FIU’s 100 års jubilæum næste år…

Fortsat held og lykke med foreningsarbejdet. Har I ideer, visioner eller spørgsmål så tøv ikke med rette henvendelse til vores idrætskonsulenter, som er der præcis for det samme.

Tak for året der gået, tak for alle oplevelserne og glædelig jul og nytår når I kommer så langt.

 

😊 Michael / 10.11.2022