Vælg en side

Kære medlemsforeninger,

Unægtelig en omskiftelig hverdag vi står op til hver morgen, i denne her periode af covid19-fortællingen.

Her kommer lige tre hurtige indspark til at krydre jeres hverdag, mens I sidder og keder jer en smule ?

  1. indspark

Så kom den officielle klarmelding if. genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter. Vi glæder os over, at foreningsmedlemmerne formelt kan blive aktive igen.

Lige nu arbejder FIUs administration på højtryk for at gennemlæse vejledninger med de vilkår, som gælder for genåbningen, og dermed afklaring af de krav vi på anlæggene i fælleskab med foreningerne skal efterleve. Så snart det overhovedet er muligt vil vi udmelde rammer og krav for hver enkelt forenings aktiviteter.

Med andre ord – ingen forening kan genoptage indendørs aktiviteter, før end man har modtaget mail fra FIU, med præcise vilkår og krav til foreningen og jeres hold.

Vi er på vej ind i sommeren og dermed ferieperioden. Men vi har spurgt ud i foreningerne, om der er brug for en mere permanent åbning af idrætsfaciliteterne henover feriemånederne, modsat den praksis der ville være i en coronafri hverdag. I har over en bred kam tilkendegivet, at I gerne vil tilbyde jeres medlemmer muligheder for en eller form for ”sommertræning”.

I FIU er vi derfor klar til at gøre en ekstraordinær indsats for at I får adgang til idrætsfaciliteterne hen over sommer månederne, inkl. den normale lukkeperiode.

  1. indspark

Det var så den gode nyhed – nu til et måske mere følsomt emne, alt den stund at jeres forventede indsats på området er et helt nyt indsatsområde i den traditionelle halfordeling.

Halfordelingen er vedtaget og meldt ud. Nu er det så jer foreninger, der skal fordele jeres forenings tildelte træningstimer til foreningens hold/medlemmer.

Når I har gjort det, skal I indberette i bookingsystemet, time for time, hvilket hold der benytter faciliteten og hvem der er kontaktperson/træner/instruktør på holdet, med en mailadresse/mobilnummer tilknyttet.

På den måde kan FIU’s administration eller den stedlige halinspektør komme i kontakt med den person, der nøjagtigt er ansvarlig for den enkelte træningstime. Dette giver klart en mere målrettet dialog, hvis der er akutte aflysninger eller pludseligt opståede problemer på et anlæg. Og det kan sikre, at medlemmerne ikke møder op til, i værste fald, en lukket eller ikke brugbar hal. Foreningen får naturligvis også en advisering på lige fod med kontaktpersonen/træneren/instruktøren, men den nye direkte kommunikation vil lette ansvaret for fx en klubformand/bestyrelse, hvis mailadresse FIU normalt vil bruge i hverdagskommunikationen med foreningen.

Indberetningen er naturligvis kun denne ene gang i sæsonen, med mindre I bytter rundt på træningen for nogle af holdene, for så skal I selvfølgelig ind og rette de ”stamdata”, der er langt ind på bookingportalen. Det kan virke af en stor mundfuld – og det vil det givetvis være for nogle af foreningerne – men på sigt er det et utroligt stærkt værktøj til både den direkte dialog og til at skabe overblik over evt. ubenyttede træningstimer, eller træningstimer, der afmeldes for et enkelt hold, henover en sæson.

Gør jeres bedste, ring til administrationen hvis I har behov for en livline og lad os sammen evaluere ”projektet” når sæsonen er slut i 2021.

  1. indspark

Apropos fordeling af træningstimer.

For at kunne arbejde kontinuerligt i både idrætsudvalget (IU) og økonomiudvalget (ØU), vælges der hvert år skiftevis formænd for udvalget samt udvalgsmedlemmer, på det årlige repræsentantskabsmøde.

I år har der som bekendt ikke været mulighed for at afholde dette møde, så vi har ikke formelt gennemført de årlige valg.

Dette kombineret med, at nogle af udvalgsmedlemmerne ikke længere kunne prioritere tid til udvalgsarbejdet, har gjort, at det fortsatte arbejde i IU og ØU nu foregår med de nye medlemmer, som vi håber at repræsentantskabet (oprindeligt i marts måned) vil stemme som udvalgsmedlemmer for en kommende 2-årig periode, når vi får mulighed for at afholde repræsentantskabsmødet – gerne asap, Mette Frederiksen.

Der er derfor tre nye medlemmer der er startet op i IU, nemlig Jim (basket), Lasse (volley) Christina (håndbold) – hos ØU, hvor der har været en vakant plads de sidste 9 måneder, er pladsen udfyldt meget kompetent af Torben (badminton).

Bak op om de nye frivillige i udvalgene – de kommer helt automatisk til at yde et stort stykke arbejde på vegne af alle FIU’s medlemsforeninger.

Pas på jer selv og hinanden, som mantraet lyder i disse tider. Kan FIU på nogen måde hjælpe jer i den noget anderledes hverdag i har, så tøv ikke med at kontakte vores administration på mobil, mail eller via Facebook. Vi vil stå på hovedet for at hjælpe jer med at løse eventuelle udfordringer.

? Michael / 8. juni 2020