LOGIN
SØG FIU > Repræsentantskabsmøde 2019
Repræsentantskabsmøde 2019
Torsdag d. 21. marts 2019 afholdes det ordinære Repræsentantskabsmøde.
Du kan her finde link til mødets dagsorden, Formandens beretning 2018 og årsregnskabet.