LOGIN
SØG FIU > FIU's vision og værdier
FIU's visions- og forandringsproces
FIU har i løbet foråret og sommeren 2015 arbejdet med at udtænke og konkretisere en vision og værdier for organisationen. Dette arbejde er godt under vejs, og fase tre (implementeringsfasen) vil blive indledt i løbet af efteråret.

Visionens tre faser:


I nedenstående kan du studere visionsprocessens to første faser nærmere. Blandt de relevante dokumenter der kan findes er bl.a. informationsbreve til medlemmerne om visionen, deltagerguide til møderne, referater fra møderne om konkretisering af visionen og succeskriterierne for arbejdet.


Første fase - Præsentation af visionen

Anden fase - Konkretisering af visionen

Tredje fase - Implementering af visionen