LOGIN
SØG FIU > Udlejning
Udlejning
Leje af faciliteter udenfor foreninger

Forespørgsler om udleje/udlån foregår via e-mail eller telefonforespørgsler til de respektive anlæg eller FIUs administration. Her på siden har vi prøvet at formidle det vigtigste information for at gøre det nemmere at komme til idrætsfaciliteterne på Frederiksberg. For informationer om de faciliteter FIU administrerer henvises til de enkelte idrætsanlæg under FIU.


Frederiksberg Idrætspark
Mariendals-Hallen
Kedel-Hallen
Bülowsvejs-Hallen

Vi henviser desuden til hal- og bane fordeling for et overblik over foreningernes fordeling på idrætsfaciliteterne. Der bør dog tages forbehold for at ændringer og aflysninger kan forekomme, derfor henvises kontakt til de enkelte anlæg.


Hvordan lejer man?

Man kan ikke leje/booke direkte. Man kan sende en forespørgsel via e-mail eller telefon til de respektive anlæg eller FIUs administration.

Hvem kan låne?

Officielt: Den folkeoplysende virksomhed (jf. Folkeoplysningsloven §§ 21 og 22) Det vil sige fortrinsvis foreninger, organisationer og borgere på Frederiksberg med tilknytning til:


1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning

2) en forening, der tilbyder friviligt folkeoplysende foreningsarbejde

Hvis du er i tvivl om du er kvalificeret så skriv det i kommentarfeltet når du foretager din forespørgsel.


Hvem kan leje?

Andre ej-folkeoplysende virksomheder såsom private og kommercielle organisationer.


Hvad koster det?


Indenfor åbningstid:


Gratis for godkendte foreninger og organisationer af Kultur og Fritid i Frederiksberg Kommune samt Projekter under Forsøgspuljen, når lokalerne anvendes til deres primære brug.


Gratis for foreninger der er godkendt med henvisning til Servicelovens §§ 18 og 79 samt politiske lokalforeninger.


For ikke-godkendte foreninger og organisationer gælder der fastsatte takster.


Udenfor åbningstid:


Gælder særlige ekstra takster der sættes af de enkelte anlæg (rengøring, personale osv.)


Hvad kan man leje?

Indenfor FIU regi stilles en række idrætsfaciliteter og lokaler til rådighed.


- Mødelokaler

- Atletikfaciliteter

- Haller

- Fodboldbaner

- Badmintonbaner

- Svømmehal

- Styrketræningslokaler


OBS: De fleste tider er optaget af foreninger. Ledige tider derudover kan bookes. Se nedenunder for prioriteringen af de resterende tider.


Hvordan prioriteres forespørgsler?

De fleste tider er optaget af foreninger efter fordeling af FIU Idrætsudvalg.


Udlån/udleje prioriteres som følger

- Aktiviteter for børn og unge

- Folkeoplysende voksenundervisning

- Aktiviteter for voksenforeninger godkendt under Folkeoplysningsloven

- Aktiviteter i foreninger godkendt under Servicelovens §§ 18 og 79

- Andre ikke-godkendte foreninger


Ved anvisning af lokaler, der er særligt egnede for handicappede, sker anvisning til en sådan virksomhed som udgangspunkt før anden anvisning.


FIU holdes ikke ansvarlig for opdatering af information. For yderligere oplysninger og beskrivelse af vilkår henvises til ordensregler og regler for lokaleudlån.