LOGIN
SØG FIU > Aflysninger
Alle aflysninger sæson 2017-2018
Få et samlet overblik over meldte aflysninger på alle anlæg her

OM AFLYSNINGER
Aflysninger vil som udgangspunkt blive meldt direkte til berørte foreninger af FIUs administration. Hvis du har nogle spørgsmål, eller er i tvivl om en aflysning, kan du altid kontakte FIUs administration på fiu@fiu-frederiksberg.dk / tlf. nr. 38 77 60 00.


AFLYSNINGER I FORENINGSTIDEN
For et samlet overblik over kendte aflysninger i foreningstiden - det vil sige tiden mellem kl. 15-23 (kan variere lidt fra anlæg til anlæg) - for sæsonen 2017-2018 klik her.


AFLYSNINGER I DAGTIMERNE

For et samlet overblik over kendte aflysninger i dagtimerne - det vil sige mellem kl. 8-15 (kan variere lidt fra anlæg til anlæg) - for sæsonen 2017-2018 klik her


OVERSIGT OVER AFLYSNINGE PR. ANLÆG

For en oversigt over aflysninger, der kun viser det pågældende anlæg, gå til fanebladene for de enkelte anlæg og derefter aflysninger eller klik på nedenstående links:


AFLYSNINGER VEDR. TRÆNING I SKOLESALE

Hvis din forening ikke træner på ovennævnte anlæg, men på en af Frederiksbergs skoler, så kan du finde en oversigt kun vedr. skolesale og haller her:

Aflysninger i dagtimerne klik her

Aflysninger i foreningstiderne klik her