LOGIN
SØG FIU > Organisation > Idrætsfaglige udvalg > FagIU - Badminton
Badmintonudvalg
 
Formand: Dan Bendix - IU-repræsentant: Jan Busk
Dan Bendix (DBK)

Svanemosegårdsvej 2C, 3.th.
1967 Frederiksberg C.

20650569
danbendix@live.dk
Morten Bach (CBS)

Alliancevej 30
2450 København

29435135
badminton@cbssport.dk
Jeppe Johansen (DBK)

Kong Georgs Vej 49, 1.
2000 Frederiksberg

27229419
38199061
jjmail@oncable.dk
Jane Nielsen (Frb. Badminton Klub)

Rolighedsvej 23C
1958 Frederiksberg C

28261569
fbk@fbk-hal.dk
Sørgen W. Larsen (Frb. Hospitals Badminton Klub)

Skræddertoften 1
4623 Lille Skensved

51215925
jatju@webspeed.dk
Thomas Fjeldberg (FKIF)

Magnoliavej 14
2000 Frederiksberg

51618062
Fjeldberg2000@gmail.com
Jesper Petersen (VLI)

Pile Alle 41, th.
2000 Frederiksberg

40263555
jpet@live.dk
Lars Vincent Pedersen (SportsKollektivet)

--
-- --

hallo@sportskollektivet.dk
Carsten Hedegaard Fohlmann (Pan Idræt)

c/o Contar Regnskab Rolighedsvej 6, 5. sal
1958 Frederiksberg C

50561948
sekretariat@panidraet.dk
Jan Busk Pedersen (medlem UI, FA2000)

Peter Bangs Vej 165, 3.tv.
2500 Valby

23353640
janbusk@aalstruphus.dk