LOGIN
SØG FIU > Referater > Idrætsudvalget - Referater
Idrætsudvalget


*) Fællesmøde for IU vedr. fordeling af faciliteter med formænd for fagidrætsudvalg og halinspektører.

**) Fællesmøde for IU vedr. fordeling af tid i Frederiksberg Idrætspark med repræsentanter for Atletikudvalget og Fodboldudvalget samt centerleder.