LOGIN
SØG FIU > Frederiksberg Kommune
Frederiksberg Kommune
Kultur & Fritid

Frederiksberg Kommune tildeler hvert år et ordinært aktivitetstilskud til alle folkeoplysende foreninger, der er godkendt under "Frederiksbergordningen". Derudover er der oprettet en række puljer til særlige formål.

Yderligere information om Frederiksbergordningen og de øvrige tilskudspuljer kan findes ved at følge nedenstående links:Kontakt:
Kultur, Fritid & Erhverv
Rådhuset
Smallegade 1
2000 Frederiksberg
Tlf.: +45 38 21 01 17
E-mail: kf@frederiksberg.dk
Web:
Frederiksberg Kommune - Kultur & Fritid